Yritykset

Siirtoasiakirjat

Tiettyjen jätteiden tuomisesta Mustankorkealle vaaditaan jätelain mukaiset siirtoasiakirjat. Siirtoasiakirjan käytöllä varmistetaan jätteiden turvallinen toimitus asianmukaiseen käsittelyyn. Lisäksi siirtoasiakirjan käyttö luo edellytykset kuljetusten seurantaan ja valvontaan.

Jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja vaarallisista jätteistä ja putkirikkolietteistä sekä lannasta.

Siirtoasiakirjan on oltava jätekuljetuksen mukana, ja se luovutetaan jätteen vastaanottajalle eli Mustankorkealle.

Huom! Siirtoasiakirjakäytäntö ei koske kotitalouksista itsetuotavien jätteiden peräkärrykuormia.

Täytä ja tulosta siirtoasiakirja

Täytä ja tulosta lannan siirtoasiakirja