Yritykset

Käsittely- ja kaatopaikkakelpoisuus

Selvitä jätteen käsittely- ja kaatopaikkakelpoisuus etukäteen. Kirjallinen selvitys on toimitettava Mustankorkean jätekeskukselle ennen jätekuorman tuontia.

 

Mustankorkean jätekeskukseen loppusijoitukseen tai lajitteluhalliin toimitettavista jätteistä (esim. teollisuusjätteistä, viemärihiekoista, eristevilloista, rakennusjätteistä, lajittelurejekteistä) tulee täyttää esitietolomake. Lomake tulee toimittaa Mustankorkealle ennen jätteen toimittamista.

Selvitys käsittelyyn tuotavasta jätteestä (pdf)

Lomake tulee toimittaa allekirjoitettuna osoitteeseen asiakaspalvelu@mustankorkea.fi  Saatujen esitietojen perusteella Mustankorkea tekee päätöksen voidaanko jäte ottaa käsiteltäväksi tai vaaditaanko jätteestä kaatopaikkakelpoisuuslausunto. Toimitamme tämän tiedon organisaatioonne muutaman arkipäivän kuluessa.

HUOM! Erillistä selvitystä ei tarvitse toimittaa muihin käsittelyprosesseihin toimitettavista jätteistä (esim. puujätteistä, betoneista, tiilistä, biojätteistä, asbestijätteistä).

Huomioittehan, että jätteentuonnin yhteydessä jätteestä on edelleen toimitettava normaalisti myös siirtoasiakirja. Siirtoasiakirjoja on saatavissa Mustankorkean jätekeskuksesta tai tästä tulostamalla.

Lisätiedot

Tuote- ja kehityspäällikkö Kai Sormunen

040 512 7944
kai.sormunen@mustankorkea.fi