Yritykset

Jätehuolto ja lajittelu yrityksissä

Mustankorkea toimii paikallisten yritysten kumppanina kaikissa jätehuoltoon, lajitteluun ja vastuulliseen kierrätykseen liittyvissä asioissa. Yhdessä säästämme niin ympäristöä kuin materiaalien hankinta- ja jätehuoltokustannuksia.

Merkittävä tekijä vastuullista yritystoimintaa on toimiva ja hyvin järjestetty jätehuolto. Jätehuoltopalvelut voi hankkia miltä tahansa palveluntarjoajalta, jolla on voimassa olevat luvat. Jätehuolto voidaan järjestää esimerkiksi omilla keräysastioilla ja tekemällä jätehuoltosopimus jätehuoltopalveluja tarjoavan yrityksen kanssa. Myös Mustankorkea on velvollinen tarjoamaan jätteen vastaanottoa ja käsittelyä alueen yrityksille.

Varmista jätteen käsittely- ja kaatopaikkakelpoisuus

Yrityksistä tuotavien jätteiden on oltava käsittely- ja kaatopaikkakelpoisia. Siksi kaikkien yritysten on toimitettava ennen jätekuorman tuomista kirjallinen selvitys jätteestä.

Lisätietoja

tuote- ja kehityspäällikkö Kai Sormunen
040 512 7944
kai.sormunen@mustankorkea.fi