Yritykset

Jätehuolto ja lajittelu yrityksissä

Mustankorkea on kuntien omistama yhtiö, jonka pääasiallinen tehtävä on palvella kuntalaisia jätehuollossa. Yhtiö voi kuitenkin tarjota palveluita myös yrityksille.

Jätelaki (646/2011, 33 §) määrittelee elinkeinoelämän eli yritysten jätehuollon järjestämisvastuuta. Lain mukaan kuntien omistaman jäteyhtiön on järjestettävä muun kuin asumisessa syntyvän jätteen jätehuolto, jos muuta palvelutarjontaa ei ole saatavilla.

Toisin sanoen yritys voi pyytää jätehuoltopalveluita Mustankorkea Oy:ltä, jos muuta palvelua ei kohtuullisesti ole saatavilla, ja jäte soveltuu laadultaan ja määrältään käsiteltäväksi Mustankorkean prosesseissa. Tällöin palvelu katsotaan kuuluvaksi kunnan toissijaiselle vastuulle (TSV), jolloin se ei ole markkinaehtoista.

Mustankorkea ei annan TSV-jätteiden käsittelystä tarjouksia, vaan vastaanottohinnat ovat kiinteät. Jätekeskuksen yrityshinnasto täällä.

Varmista jätteen käsittely- ja kaatopaikkakelpoisuus

Yrityksistä tuotavien jätteiden on oltava käsittely- ja kaatopaikkakelpoisia. Siksi kaikkien yritysten on toimitettava ennen jätekuorman tuomista kirjallinen selvitys jätteestä.

Kysyttävää yritysten jätehuollosta? Ota yhteyttä:

ympäristö- ja kehityspäällikkö Kai Sormunen
040 512 7944
kai.sormunen@mustankorkea.fi