Yhteystiedot & aukioloajat

Avoimet työpaikat

Töihin Mustankorkealle? Meillä Mustankorkealla työskentelee yli 40 eri alan osaajaa.

Monipuolisia työtehtäviä

Mustankorkealla on töissä monen eri alan osaajia. Jätekeskuksellamme Ronsuntaipaleentiellä työskentelee asiakaspalvelijoita, joita on esimerkiksi vaaka-asemalla, lajittelupihalla, vaarallisten jätteiden vastaanotossa sekä Laukaan pienjäteasemalla. Lisäksi meillä on laitoshenkilöitä, jotka huolehtivat kompostointi- ja biokaasulaitoksista sekä kentällä tehtävistä töistä, kuten pyöräkoneella massojen käsittelystä. Jätekeskuksella huolehditaan myös ympäristöluvista sekä ympäristövastuullisuuteen liittyvistä tehtävistä sekä alueen kunnossapidosta ja siisteydestä.

Kivääritehtaan toimistollamme on töissä palveluneuvojia, jotka vastaavat asukkaiden kysymyksiin ja yhteydenottoihin. Taloustiimimme huolehtii koko Mustankorkean konsernin taloustehtävistä palkanlaskentaa lukuun ottamatta. Lisäksi meillä tietohallinnon, viestinnän, henkilöstöhallinnon sekä kuljetusten ja logistiikan asiantuntijoita ja ammattilaisia.

Tuomas Valkeinen työskentelee kompostointilaitoksessa, jossa hän mm. siirtelee massoja pyöräkoneella.

 

Mustankorkea työnantajana

Haastattelussa henkilöstöpäällikkömme Taira Matilainen

Millainen työnantaja Mustankorkea on?

Mustankorkea on työnantaja, jossa työntekijöiden hyvinvoinnista välitetään. Organisaatio on pieni ja päätöksenteko lähellä, mikä tuo mahdollisuuden reagoida nopeastikin vaikkapa henkilöstöltä tulleisiin toiveisiin.

Olemme kuntien omistama yhtiö ja se näkyy monella tapaa tekemisessä – meillä on iso vastuu kuntalaisten lakisääteisten jätehuollon palveluiden järjestämisessä tehokkaasti. Meillä pääsee näkemään läheltä, miten jäteala on muuttunut ja kehittyy koko ajan edelleen. Mustankorkean ylpeys on biologisen käsittelyn ketju, jossa oman jätekeskuksen alueella tuotetaan biojätteestä liikennepolttoainetta ja edelleen multaa myytäväksi asukkaille. Työnantajana olemme toki myös vakaa; modernia jätteenkäsittelyä tarvitaan tulevaisuudessakin.

Millainen työpaikka Mustankorkea on?

Korona-aika on hieman yllättävästikin vain vahvistanut tiimien sisäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta, vaikka joissakin työtehtävissä työtä on tehty lähes kokonaan etänä. Jatkoon on suunnitteilla osaan työtehtävistä hybridityön malli, jolla pyritään mahdollisimman hyvin huomioimaan työntekijöiden toiveet etätyön jatkamisesta ja toisaalta tarve tavata välillä työkavereita ja käydä perinteisiä ”käytäväkeskusteluita”.

Työn ja perhe-elämän yhdistämiseen kiinnitetään paljon huomiota ja liukuvan työajan järjestelyt toimistotyössä ja toisaalta kaksivuorotyö jätekeskuksella ovat molemmat pidettyä työaikamalleja. On tärkeää, että joustoa löytyy puolin ja toisin, silloin kaikista asioista on helppo sopia.

Tehtävänkuvat ovat Mustankorkealla monipuolisia, mikä on pienen yrityksen etu. Henkilöstön erityisosaamiset pystytään myös huomioimaan tehtävänkuvissa ja vastuuta saa ottaa. Jokainen pystyy osallistumaan oman työnsä kehittämiseen ja osallistumisen kulttuuria pyritäänkin vahvistamaan jatkuvasti.

Miksi Mustankorkealle kannattaa tulla kesätöihin?

Pyrimme tarjoamaan kesätyöpaikkojamme ensisijaisesti kunkin alan opiskelijalle – esimerkiksi kypsytyskentän työtä maanrakennuspuolen opiskelijoille ja asiakaspalvelupaikkoja ympäristöpuolen opiskelijoille ja niin edelleen. Monet kesätyöntekijät ovat meillä useampana vuonna peräkkäin ja saavat parhaassa tapauksessa samalla kerrytettyä oman alan työkokemusta.

Mustankorkean kesätöissä pääsee oikeasti tekemään töitä, eikä vain katsomaan vierestä – suurin osa paikoista on lomien sijaisuuksia. Vastuuta annetaan osaamisen ja kokemuksen kertymisen mukaan lisää. Joihinkin tehtäviin pystyy tarttumaan itsenäisesti ja nopeastikin turvallisuus- ja työhön perehdytyksen jälkeen, mutta esimerkiksi biokaasulaitoksen operaattori on tyypillisesti ensimmäisenä kesänä koko ajan työkavereiden kanssa vuorossa yhtä aikaa. Varmistamme, että kesätyöntekijä saa aina tukea läpi työskentelyjakson, yksin ei jätetä vaikka työtä tehtäisiinkin itsenäisesti!

Viime kesän kesätyöntekijät kehuivat kivaa työilmapiiriä ja asioiden sujumista. Kesätyöntekijät puolestaan saivat huikean hyvää palautetta henkilöstöltämme! Kesätyöntekijät tekevät yhtä lailla tärkeää työtä kuin kaikki muutkin työntekijät ja uusien ihmisten läsnäolo piristää koko työyhteisöä.

Lue kesän 2020 kesätyöntekijästämme Jasminesta.

Hyötykeräyspisteiden hoitaja Kati Hepokorpi Muuramen hyötykeräyspisteellä.
Mustankorkean talous- ja hallintopäällikkö Paula Timonen toimii esihenkilönä taloustiimille.

 

Mustankorkea Oy on neljän kunnan omistama jäteyhtiö, joka vastaa alueen yli 170 000 asukkaan päivittäisistä jätehuoltopalveluista Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa. Vastuullamme on jätteiden keräys, kuljetus, vastaanotto, käsittely ja hyödyntäminen sekä jäteneuvonta. Lisäksi tuotamme paikallisista biojätteistä liikennepolttoainetta, biokaasua, sekä multatuotteita yksityis- ja ammattilaiskäyttöön. Mustankorkean tytäryhtiö MKO Ympäristöpalvelut Oy, tarjoaa jätehuoltopalveluita Keski-Suomessa toimiville yrityksille. Mustankorkea-konsernin liikevaihto oli vuonna 2020 noin 19,9 M€ ja työllistämme tällä hetkellä lähes 50 henkeä.