Yhteystiedot & aukioloajat

Kuntien oma jäteyhtiö

Mustankorkea Oy on Jyväskylän kaupungin sekä Laukaan, Muuramen ja Toivakan kuntien omistama jätehuoltoyhtiö. Olemme kuntalaisten ja paikallisten yritysten tukena kaikissa jätehuoltoon ja kierrätykseen liittyvissä asioissa. Keräämme, käsittelemme ja kierrätämme lähes kaikki toiminta-alueellamme syntyvät jätteet.

Mustankorkea on kuntien sataprosenttisesti omistama jäteyhtiö, joka tuottaa kaikki päivittäiseen jätehuoltoon liittyvät palvelut.

Mustankorkea vastaa jätehuollon käytännön toteuttamisesta eli se tarjoaa jätehuoltopalvelut huolehtimalla jätteiden keräyksestä, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta. Kumppaneidemme kautta huolehdimme myös jätteiden ympäristöystävällisistä kuljetuksista. Palveluihin kuuluvat myös Mustankorkean jätekeskus ja lajittelupiha, kunnissa sijaitsevat hyötykeräyspisteet, vaarallisten jätteiden kiinteät vastaanottopaikat sekä kiertävät keräykset.

Omistajakunnissamme asuu yli 170 000 asukasta. Toimintamme on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, mutta lisäksi jätehuollon kehittämiseen kuuluu ennakkoluulottomuus.  Mustankorkea onkin jätteiden kierrätyksen edelläkävijä, ja jalostamme jätteistä muun muassa laadukkaita multatuotteita sekä liikennepolttoainetta, biometaania.

Yksi tärkeimmistä tehtävistämme on kehittää jätehuoltoa kohti kiertotaloutta ja edistää jätteiden lajittelua. Yhdessä pidämme hyvää huolta lähiympäristöstämme, luonnosta ja toinen toisistamme!

Omistajat ja tunnusluvut

80 %

Jyväskylä

12,8 %

Laukaa

5,8 %

Muurame

1,4 %

Toivakka

18 000 000

Liikevaihto

170 000

Asukasta omistajakunnissa

100 000

Kävijää jätekeskuksessa vuodessa

45

Työntekijää

8

Kausityöntekijää

Asiakkaat

Mustankorkea vastaa jätehuollon käytännön toteuttamisesta tällä hetkellä neljän kunnan alueella. Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa huolehdimme 170 600 kuntalaisen jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta. Omistajakuntien lisäksi asiakkainamme on muita keskisuomalaisia kuntia ja paikallisia Jyväskylän seudun yrityksiä.

Henkilöstö

Mustankorkea Oy työllistää noin 45 henkeä. Yhtiöstämme löytyy laajaa osaamista jätteiden käsittelystä ja kierrätyksestä sekä ympäristöasioista. Työntekijämme osallistuvat aktiivisesti alan koulutuksiin, ja yhdessä meillä on kova halu olla tulevaisuudessakin jätteiden käsittelyn edelläkävijä Suomessa.

Hallitus

Mustankorkean Oy:n hallitus koostuu omistajakuntien edustajista. Hallituksessa on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä jäsentä. Näiden lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuu konsernin edustajana ja yhteyshenkilönä controller.

Henna-Riikka Markkio

Puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunki

Pekka Pajala

Varapuheenjohtaja, Jyväskylän kaupunki

Mikko Akselin

Jyväskylän kaupunki

Tarmo Pekonen

Laukaan kunta

Susanna Paananen

Muuramen kunta

Heidi Hakkarainen

Toivakan kunta

Erja Saarivaara

Jyväskylän kaupunki, controller