Yhteystiedot & aukioloajat

Jätehuollon roolit

Jätehuollon palvelut voidaan jakaa kolmeen osaan: palvelutehtäviin, viranomaistehtäviin ja valvontatehtäviin. Mustankorkea Oy vastaa omistajakuntiensa alueella lakisääteisistä palvelutehtävistä.

Kunnallisen jätehuollon tehtävät voidaan jakaa kolmeen osaan:

 1. jätehuollon viranomaistehtäviin,
 2. jätehuollon palvelutehtäviin eli käytännön toteuttamiseen ja
 3. jätehuollon valvontatehtäviin.

Jätehuollon viranomaistehtäviä hoitaa kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, Jyväskylän seudun jätelautakunta.

Jätehuoltoviranomaisen tehtäviin kuuluu mm.:

 • jätehuoltomääräysten antaminen,
 • poikkeamispäätökset jätehuoltomääräyksistä,
 • jätemaksupäätökset,
 • jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset,
 • kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvien kiinteistöjen liittymisvelvoitteen ja jätehuollon järjestämisen seuranta,
 • jätteenkuljetuksen seuranta,
 • viranomaisrekisterin (jätteenkuljetusrekisterin) pitäminen sekä
 • poikkeamispäätökset yhdyskuntajätehuollosta.

Jätehuollon käytännön toteuttamiseen liittyvät tehtävät on annettu kunnalliselle jätehuoltoyhtiölle, Mustankorkea Oy:lle. Jäteyhtiön tehtävinä ovat mm.:

 • hyötyjätteiden ja sekajätteen kiinteistöittäinen keräys,
 • jätteenkuljetusten kilpailuttaminen kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa,
 • vaarallisten jätteiden vastaanotto,
 • jätteenkäsittelyn järjestäminen: käsittelypaikkojen rakentaminen ja ylläpito sekä käsittelypalveluiden hankkiminen,
 • jätemaksujen laskutus sekä
 • jäteneuvonta ja tiedotus.