Multamyynti

Keskussairaalatyömaalla kierrätetään maa-aineksia resurssiviisaasti: turhista kaivuumaista syntyy Mustankorkealla laatumultaa

Uuden Keski-Suomen keskussairaalan maanrakennustyöt alkoivat 2. päivä elokuuta. Maanrakennusurakoitsija Maamerkki Infra Oy kuljettaa rakentamisessa tarpeettomat maa-ainekset Mustankorkealle, jossa ne hyödynnetään kokonaisuudessaan mullan valmistuksessa.

”Olemme tehneet aiemminkin yhteistyötä paikallisten jäteyhtiöiden kanssa, mutta yhteistyömme Mustankorkean kanssa on laajuudessaan aivan uusi ja mielenkiintoinen kokeilu. Mustankorkean väki on ollut todella aktiivisesti mukana käynnistämässä yhteistyötä, jossa tarpeemme aidosti kohtaavat. Ihan pitää nostaa hattua!”
– Janne Kemppainen, työpäällikkö, Maamerkki Infra Oy

Jäteyhtiön ja maanrakentajan tarpeet kohtaavat

– Meidän ja paikallisen jäteyhtiön tarpeet todellakin kohtaavat, koska meidän on hankalinta päästä eroon juuri siitä maa-aineksesta, jota Mustankorkea voi hyödyntää multatuotannossaan, kertoo Maamerkki Infra Oy:n työpäällikkö Janne Kemppainen. – Sen sijaan, että kuljettaisimme moreenia ja silttiä sisältävät kaivuumaat maankaatopaikoille läjitykseen, voimme seuloa meille hyödyttömät maa-ainekset erilleen hyödyllisistä kiviaineksista jo sairaalatyömaalla ja kuljettaa jouhevasti jatkokäyttöön Mustankorkealle.

Materiaalit kierretään ja hyödynnetään paikallisesti

Mustankorkealla otetaan vastaan maa-aineksia, jotka sopivat rakeisuudeltaan multatuotantoon ja noudattavat valtakunnallisen keskusjärjestön, Viherympäristöliiton, suosituksia.

– Tähän mennessä sairaalalta on tuotu jo noin 5000 nuppikuormallista maa-aineksia, jotka voidaan hyödyntää kokonaisuudessaan, kertoo Mustankorkean tuotantopäällikkö Jani Burman. – Käytämme mullan raaka-aineena noin 30 000–40 000 tonnia maa-aineksia vuodessa. Pyrimme saamaan valtaosan niistä paikallisten maanrakentajien kautta ja Jyväskylän kaupungin kohteista.

Resurssiviisaus pitää mullanhinnat edullisina

Paikallinen raaka-aineiden saanti pitää mullan tuotantokulut ja samalla myyntihinnat edullisina.

– Kierrätyshiekan ja muiden kierrätettyjen maa-ainesten hyödyntäminen on resurssiviisautta ja samalla kaikkien etu, Burman toteaa.

– Nyt ”turhista” maa-aineksista syntyy edullisesti laatumultaa, joka hyödynnetään edelleen paikallisilla kotipihoilla sekä infra- ja maanrakennuskohteissa.

Mullat ja kompostit infrarakentamiseen

Maanrakentajille Mustankorkea tarjoaa multatuotteiden lisäksi maanparannuskompostia. Se on myös yksi Mustankorkean Ympäristö- ja Inframullan raaka-aine.

– Maanparannuskompostimme on Eviran hyväksymä maanparannustuote, joka syntyy paikallisten biojätteiden ja puhdistamolietteiden kompostoinnista, Burman kertoo. – Erityisen hyvin kompostimme sopii esimerkiksi tieluiskiin, koska sen eroosion estokyky on hyvä. Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa kaikki Mustankorkean omat kompostituotteet saadaan hyödynnettyä mullan raaka-aineena.

Multatuotteiden toimitusvarmuus onkin taattu eikä tuotantokapasiteetti lopu kesken.

– Myymme omia multatuotteita nyt ensimmäistä vuotta, ja mullan myyntimme on kasvanut huomattavasti, Burman kertoo. – Olemme jo ohittaneet viime vuoden myyntiluvut liki 15 000 tonnilla ja päässeet yli 37 000 tonniin, mikä tarkoittaa lähes 5 400 kuorma-autokuormallista multaa. Arvioimme, että pääsemme vuoden loppuun mennessä 45 000–50 000 tonniin. Pystymme myös edelleen kasvattamaan multatuotantoamme.