Ihan perusmaksu

Jätehuollon perusmaksu on huoneistokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille tarkoitettuja jätehuoltopalveluita. Perusmaksu näkyy jätelaskulla erillisenä rivinä. Perusmaksu on ollut käytössä Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa vuodesta 2019.

Koskee kaikkia kuntalaisia ja mökkiläisiä

Perusmaksu koskee sinua, jos asut Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa tai Toivakassa tai jos sinulla on mökki näiden kuntien alueella.

Perusmaksu ei liity jäteastioiden tyhjennykseen.

Jätemaksuista päättää viranomainen eli Jyväskylän seudun jätelautakunta. Neljän kunnan yhteinen viranomainen päätti jätemaksujen rakenteen uudistuksesta loppuvuodesta 2018.

Perusmaksulla katetaan jätehuoltopalveluita

Perusmaksulla tuotetaan kotitalouksille tarkoitettuja jätehuoltopalveluita, kuten vaarallisten jätteiden keräystä ja käsittelyä, hyötykeräyspisteiden ylläpitoa, tiedotusta ja neuvontaa sekä jätehuoltoviranomaisen toimintaa. Perusmaksulla katetaan myös tutkimus- ja kehitystyötä, jotta jätehuolto pystyttäisiin järjestämään entistä tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin.

Omakotitalo- ja pientaloasukkaille (1-4 huoneistoa) perusmaksu on 37,20 euroa vuodessa (3,10 euroa / kk), mikä veloitetaan jokaiselta huoneistolta samansuuruisena. Perusmaksu on kaikissa kunnissa samansuuruinen.

Perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa.

Perusmaksu määräytyy jätehuoltoviranomaisen hyväksymän jätetaksan perusteella sille henkilölle, joka on kiinteistön omistaja tai haltija vuoden ensimmäisenä päivänä.

 

Mökkiläisille perusmaksu on 18,60 euroa vuodessa (1,55 euroa / kk). Perusmaksu on kaikissa kunnissa samansuuruinen.

Perusmaksu laskutetaan kerran vuodessa.

Perusmaksu määräytyy jätehuoltoviranomaisen hyväksymän jätetaksan perusteella sille henkilölle, joka on kiinteistön omistaja tai haltija vuoden ensimmäisenä päivänä.

Rivitalo- ja kerrostaloasukkaille (vähintään 5 huoneiston yhtiöt) perusmaksu on 19,84 euroa per huoneisto vuodessa (1,65 euroa / kk). Perusmaksu on kaikissa kunnissa samansuuruinen.

Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa perusmaksu näkyy jätehuoltolaskuilla kuukausittain jaettuna.

Toivakan taloyhtiöiltä perusmaksu laskutetaan vuosimaksuna.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on perusmaksu?

Jätehuollon perusmaksu on vuosimaksu, joka otettiin käyttöön Mustankorkea Oy:n kunnissa, eli Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa vuoden 2019 alusta. Perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen ja kaikissa kunnissa samansuuruinen.

Kuinka paljon maksan perusmaksua?

Maksuluokkia on kolme: omakoti- ja pientalot (1-4 huoneistoa) maksavat 37,20 euroa, vapaa-ajan asunnot (mökkiläiset) 18,60 euroa ja asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt (yli viisi huoneistoa) 19,84 euroa vuodessa per huoneisto. Kuukausitasolla tämä tarkoittaa noin 1,50-3 euroa asuinhuoneistoa kohti.

Omakoti- ja pientalot maksavat perusmaksua hieman asunto-osakeyhtiöitä enemmän (per huoneisto) koska he myös käyttävät perusmaksulla ylläpidettäviä palveluita (kuten hyötykeräys- ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä) enemmän. Taloyhtiöillä puolestaan pitää olla jätehuoltomääräysten mukaiset hyötyjäteastiat omissa jätepisteissään.

Kuka perusmaksusta ja muista jätemaksuista päättää?

Jätemaksut hyväksyy viranomainen eli Jyväskylän seudun jätelautakunta. Neljän kunnan yhteinen viranomainen päätti jätemaksujen rakenteen uudistuksesta loppuvuodesta 2018. Tarkoitus on tasapuolistaa maksuja neljässä kunnassa: yhteisen perusmaksun lisäksi myös jätteiden käsittelymaksut yhtenäistettiin.

Koska perusmaksu laskutetaan?

Omakoti- ja pientalo (1-4 huoneistoa) sekä vapaa-ajan asukkailta perusmaksu laskutetaan kerran kalenterivuodessa, vuosimaksuna.

Rivitalo- ja kerrostaloasukkaille (vähintään 5 huoneiston yhtiöt) Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa perusmaksu jaetaan jokaiselle jätelaskulle kuukausittain.

Toivakkalaisilta taloyhtiöiltä perusmaksu laskustetaan toistaiseksi kerran vuodessa.

Kenelle perusmaksulasku tulee?

Kerran vuodessa laskutettava perusmaksu osoitetaan sille henkilölle, joka on kiinteistön omistaja/haltija kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä.

Vaikka talosta tai mökistä tehtäisiin kaupat kesken vuoden ja omistaja vaihtuisi, tämä ei vaikuta perusmaksuun. Perusmaksu on vuosimaksu, eikä siitä tehdä hyvitystä, vaikka kiinteistöstä luovuttaisiin kesken vuoden.

Onko perusmaksu vain Keski-Suomessa vai muuallakin Suomessa?

Jätehuollon perusmaksu on käytössä useilla alueilla ja paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Mustankorkean alueella Toivakassa jätehuollon perusmaksu on ollut käytössä jo pitkään, aiemmin se maksettiin kunnalle. Perusmaksusta voidaan puhua joillakin paikkakunnilla myös ekomaksuna.

Miten jätehuoltopalvelut ja neuvonta on ennen katettu? Eikös samat palvelut ole olleet olemassa aiemminkin?

Jätehuollon palvelutehtäviä on katettu sekajätteen käsittelymaksuilla. Perusmaksun käyttöönoton myötä kyseistä hintaa laskettiin. Aikaisempi maksutapa ei ole ollut käyttäjille reilu ja palveluista ovat maksaneet suhteessa enemmän ne, jotka ovat käyttäneet palveluita vähemmän.

Mitä palvelua perusmaksulla saa?

Perusmaksulla pidetään yllä kaikille kuntalaisille tarjolla olevia palveluita, kuten jätteiden hyötykeräyspisteitä ja vaarallisten jätteiden keräystä sekä järjestetään keräyskierroksia ja kehitetään viestintää ja neuvontaa. Lisäksi perusmaksulla edistetään tutkimus- ja kehitystyötä ja mahdollistetaan erilaisia kokeiluja (kuten muovinkeräyskokeilu), jotta jätehuolto pystyttäisiin järjestämään aina tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin.

Onko perusmaksu sama kaikille okt-asujille (eri kunnissa)?

Kyllä on. Perusmaksu määräytyy asunto/huoneistotyypin ja sen käyttötarkoituksen mukaan. Omakotitalon omistaja maksaa perusmaksua saman verran (37,20 e vuodessa) niin Jyväskylässä kuin Muuramessa, Laukaassa ja Toivakassakin.

Meillä on ns. jätekimppa naapuruston kanssa. Miten perusmaksu laskutetaan?

Jokaiselle kiinteistölle tulee oma perusmaksulaskunsa. Kimppasopimukset jatkuvat ennallaan, ja jäteastian tyhjennys (joka koostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta) laskutetaan erikseen. Niin sanotun kimppaisännän laskulla näkyy hänen oman kiinteistönsä perusmaksu.

Mitä voin tehdä, jos kiinteistön tiedot ovat väärin perusmaksu-laskussa?

Kiinteistöjen (niin taloyhtiöiden kuin pientalojenkin) tiedot, joihin laskutus perustuu, ovat peräisin rakennus- ja kiinteistörekisteristä. Tiedoissa voi olla virheitä, esimerkiksi kiinteistön käyttötarkoituksen tai huoneistojen lukumäärän suhteen. Mustankorkealla tai jätehuoltoviranomaisella ei ole oikeutta tai pääsyä kyseiseen rekisteriin, vaan tietojen päivittäminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Jos siis huomaat, että perusmaksu on laskutettu väärin perustein, ole ensin yhteydessä oman kuntasi rakennusvalvontaan  ja tämän jälkeen Mustankorkeaan.

Omistan asuinkelvottoman kiinteistön - pitääkö siitäkin maksaa perusmaksu?

Mikäli rakennus on asuinkelvoton, eli sitä ei voida käyttää minkäänlaiseen asumiseen tai oleskeluun, voidaan jätemaksun peruste poistaa.

Asuinkelvottomuudesta on esitettävä jätehuoltoviranomaiselle todisteellinen selvitys joko riippumattoman asiantuntijan lausunto rakennuksen kunnosta tai valokuvin täydennetty kuntoselvitys.

Jätemaksun peruste poistuu, kun jätehuoltoviranomainen on tehnyt päätöksen jätemaksun perimättä jättämisestä.