Ihan perusmaksu

Jätehuollon perusmaksu on huoneistokohtainen vuosimaksu, jolla katetaan kotitalouksille tarkoitettuja jätehuoltopalveluita. Perusmaksu näkyy jätelaskulla uutena rivinä, mutta se ei juurikaan vaikuta laskun suuruuteen. Perusmaksu otettiin käyttöön Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa vuoden 2019 alusta.

Koskee kaikkia kuntalaisia ja mökkiläisiä

Perusmaksu koskee sinua, jos asut Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa tai Toivakassa tai jos sinulla on mökki näiden kuntien alueella.

Jätelaskun summa ei
juuri muutu

Perusmaksusta huolimatta jätehuollon vuosittainen kokonaiskustannus pysyy suurimmalle osalle suunnilleen samana kuin ennenkin. Joillain asiakkailla kustannus saattaa hieman nousta ja osalla jopa laskea. Syynä tähän on jätehuoltomaksujen hintarakenteen uudistus, jossa esimerkiksi sekajätteen käsittelymaksua laskettiin. Vaikka perusmaksu näkyy laskulla uutena rivinä, ei se vaikuta juurikaan jätelaskun suuruuteen.

Omakotitalo- ja pientaloasukkaille (1-4 huoneistoa) perusmaksu on 37,20 euroa vuodessa (3,10 euroa / kk). Perusmaksu on kaikissa kunnissa samansuuruinen.

Jyväskylässä ja Muuramessa omakotitaloasukkaan jätelaskussa perusmaksu näkyy omana rivinään vuoden jokaiselle laskulle jaettuna. Omakotitaloasukkaat saavat ensimmäiset jätelaskunsa kevään 2019 aikana.

Laukaassa ja Toivakassa perusmaksu laskutetaan yhdellä erillisellä laskulla, Laukaassa kevään aikana huhtikuusta alkaen ja Toivakassa elokuussa. Laskutuksesta vastaa jätehuollon palvelutehtävistä huolehtiva Mustankorkea Oy.

Mökkiläisille perusmaksu on 18,60 euroa vuodessa (1,55 euroa / kk). Perusmaksu on kaikissa kunnissa samansuuruinen.

Mökkiläisille laskut lähtevät kesällä. Laskutuksesta vastaa jätehuollon palvelutehtävistä huolehtiva Mustankorkea Oy.

Rivitalo- ja kerrostaloasukkaille (vähintään 5 huoneiston yhtiöt) perusmaksu on 19,84 euroa per huoneisto vuodessa (1,65 euroa / kk). Perusmaksu on kaikissa kunnissa samansuuruinen.

Jyväskylässä ja Muuramessa perusmaksu näkyy taloyhtiön jätelaskussa omana rivinään vuoden jokaiselle laskulle jaettuna. Ensimmäiset perusmaksun sisältävät jätelaskut lähetetään helmikuussa.

Laukaassa ja Toivakassa perusmaksu laskutetaan yhdellä erillisellä laskulla, Laukaassa kevään aikana huhtikuusta alkaen ja Toivakassa elokuussa. Laskutuksesta vastaa jätehuollon palvelutehtävistä huolehtiva Mustankorkea Oy.

Tarkoituksena yhdenmukaistaa jätehuoltomaksut

Aiemmin kotitalouksien jätehuoltopalveluita on katettu sekajätteen käsittelymaksuilla, jotka nyt laskevat. Menettely ei ollut kuntalaisille tasavertainen, sillä eri kunnissa oli omat jätehinnastonsa. Muutoksen tarkoituksena onkin yhdenmukaistaa jätehuoltomaksuja kaikissa kunnissa. Eroja tulee vielä kuljetusmaksuissa, jotka säilyvät toistaiseksi kuntakohtaisina eri kuljetusjärjestelmien takia (Jyväskylässä ja Muuramessa kunnan järjestämä jätteenkuljetus, Laukaassa ja Toivakassa vuonna 2019 kiinteistönhaltijan järjestämä). Laukaassa kuljetukset muuttuivat kunnan järjestämiksi 1.4.2020.

Jätemaksuista päättää viranomainen eli Jyväskylän seudun jätelautakunta. Neljän kunnan yhteinen viranomainen päätti jätemaksujen rakenteen uudistuksesta loppuvuodesta 2018.

Perusmaksulla katetaan jätehuoltopalveluita

Perusmaksulla tuotetaan kotitalouksille tarkoitettuja jätehuoltopalveluita, kuten vaarallisten jätteiden keräystä ja käsittelyä, hyötykeräyspisteiden ylläpitoa, tiedotusta ja neuvontaa sekä jätehuoltoviranomaisen toimintaa. Mustankorkea ylläpitää neljässä kunnassa noin 130 hyötykeräyspistettä ja 13 vaarallisten jätteiden keräyspaikkaa, joiden käyttö on kotitalouksille maksutonta. Perusmaksulla katetaan myös tutkimus- ja kehitystyötä, jotta jätehuolto pystyttäisiin järjestämään entistä tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin.

Perusmaksun vaikutus laskutukseen vuositasolla

Omakotitalous, Laukaa

240L sekajäte, tyhjennysväli 2 viikkoa
140L biojäte, tyhjennysväli 2 viikkoa kesällä ja 4 viikkoa talvella

v. 2018 377,85 €
v. 2019, sis. perusmaksun 373,10 €
ero -4,75 €

Omakotitalous, Puuppola

240L sekajäte, tyhjennysväli 2 viikkoa
140L biojäte + sisäsäkki, tyhjennysväli 2 viikkoa kesällä ja 4 viikkoa talvella

v. 2018 286,34 €
v. 2019, sis. perusmaksun 297,68 €
ero 11,34 €

Vapaa-ajan asunto, Korpilahti

140L sekajäte, tyhjennys kaksi kertaa kesän aikana

v. 2018 10,02 €
v. 2019, sis. perusmaksun 27,08 €
ero 17,06 €

As Oy, 5 huoneistoa, Jyväskylä

660L sekajäte, tavanomaiset tyhjennysvälit
240L biojäte, tavanomaiset tyhjennysvälit
660L kartonki, tavanomaiset tyhjennysvälit
240L lasi, tavanomaiset tyhjennysvälit
240L metalli, tavanomaiset tyhjennysvälit

v. 2018 967,30 €
v. 2019, sis. perusmaksun 963,28 €
ero -4,02 €

 

 

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on perusmaksu?

Jätehuollon perusmaksu on vuosimaksu, joka otettiin käyttöön Mustankorkea Oy:n kunnissa, eli Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa vuoden 2019 alusta. Perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen ja kaikissa kunnissa samansuuruinen.

Kuinka paljon maksan perusmaksua?

Maksuluokkia on kolme: omakoti- ja pientalot (1-4 huoneistoa) maksavat 37,20 euroa, vapaa-ajan asunnot (mökkiläiset) 18,60 euroa ja asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt (yli viisi huoneistoa) 19,84 euroa vuodessa per huoneisto. Kuukausitasolla tämä tarkoittaa noin 1,50-3 euroa asuinhuoneistoa kohti.

Omakoti- ja pientalot maksavat perusmaksua hieman asunto-osakeyhtiöitä enemmän (per huoneisto) koska he myös käyttävät perusmaksulla ylläpidettäviä palveluita (kuten hyötykeräys- ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä) enemmän. Taloyhtiöillä puolestaan pitää olla jätehuoltomääräysten mukaiset hyötyjäteastiat omissa jätepisteissään.

Nouseeko vuosittainen jätelaskuni?

Joillain asiakkailla kokonaiskustannus saattaa hieman nousta, osalla laskea, ja suurella osalla se pysyy käytännössä ennallaan. Jätehuoltomaksujen hintarakennetta uudistettiin vuoden alusta, ja esimerkiksi sekajätteen käsittelymaksuja laskettiin viime vuoteen verrattuna. Eli vaikka perusmaksu näkyy laskulla uutena rivinä, on sitä kompensoitu muissa hinnoissa.

Kuka perusmaksusta ja muista jätemaksuista päättää?

Jätemaksut hyväksyy viranomainen eli Jyväskylän seudun jätelautakunta. Neljän kunnan yhteinen viranomainen päätti jätemaksujen rakenteen uudistuksesta loppuvuodesta 2018. Tarkoitus on tasapuolistaa maksuja neljässä kunnassa: yhteisen perusmaksun lisäksi myös jätteiden käsittelymaksut yhtenäistettiin. Eroja tulee vielä kuljetusmaksuissa, jotka säilyvät toistaiseksi kuntakohtaisina eri kuljetusjärjestelmien vuoksi (Jyväskylässä ja Muuramessa kunnan järjestämä jätteenkuljetus, Laukaassa ja Toivakassa kiinteistön haltijan järjestämä).

Koska perusmaksu laskutetaan?

Jyväskylässä ja Muuramessa niin pientaloasukkaan kuin taloyhtiönkin jätelaskussa perusmaksu näkyy omana rivinään, vuoden jokaiselle laskulle jaettuna. Taloyhtiöt saavat vuonna 2019 ensimmäiset jätelaskunsa helmikuussa ja omakotitaloasukkaat kevään aikana. Laukaassa ja Toivakassa perusmaksu laskutetaan yhdellä erillisellä laskulla. Vapaa-ajan asukkaille laskut lähtevät kahdessa osassa. Laskutuksesta vastaa jätehuollon palvelutehtävistä huolehtiva Mustankorkea Oy.

Miksi perusmaksu otetaan käyttöön nyt?

Jyväskylän seudun jätelautakunta päätti vuoden 2018 lopulla jätemaksujen yhtenäistämisestä kaikissa neljässä omistajakunnassa. Lakisääteisten palvelujen kattamiseksi käyttöön päätettiin ottaa perusmaksu sekä yhtenäistää jätteiden käsittelyhinnat. Näin ollen sillä ei ole merkitystä, missä jäte syntyy, ja kuntalaiset ovat tasavertaisemmassa asemassa.

Onko perusmaksu vain Keski-Suomessa vai muuallakin Suomessa?

Jätehuollon perusmaksu on käytössä useilla alueilla ja paikkakunnilla eri puolilla Suomea. Mustankorkean alueella Toivakassa on jo entuudestaan ollut käytössä jätehuollon perusmaksu, joka viime vuoteen saakka maksettiin kunnalle. Perusmaksusta voidaan puhua joillakin paikkakunnilla myös ekomaksuna.

Miten jätehuoltopalvelut ja neuvonta on ennen katettu? Eikös samat palvelut ole olleet olemassa aiemminkin?

Jätehuollon palvelutehtäviä on katettu sekajätteen käsittelymaksuilla. Nyt kyseinen hinta vastaavasti laskee. Aikaisempi maksutapa ei ole ollut käyttäjille reilu ja palveluista ovat maksaneet suhteessa enemmän ne, jotka ovat käyttäneet palveluita vähemmän.

Saako perusmaksulla jotain uutta palvelua?

Perusmaksulla pidetään yllä kaikille kuntalaisille tarjolla olevia palveluita, kuten jätteiden hyötykeräyspisteitä ja vaarallisten jätteiden keräystä sekä järjestetään keräyskierroksia ja kehitetään viestintää ja neuvontaa. Lisäksi perusmaksulla edistetään tutkimus- ja kehitystyötä ja mahdollistetaan erilaisia kokeiluja (kuten muovinkeräyskokeilu), jotta jätehuolto pystyttäisiin järjestämään aina tehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin.

Onko perusmaksu sama kaikille okt-asujille (eri kunnissa)?

Kyllä on. Perusmaksu määräytyy asunto/huoneistotyypin ja sen käyttötarkoituksen mukaan. Omakotitalon omistaja maksaa perusmaksua saman verran (37,20 e vuodessa) niin Jyväskylässä kuin Muuramessa, Laukaassa ja Toivakassakin. Jyväskylässä ja Muuramessa maksu jakautuu kaikille vuoden laskuille, Laukaassa ja Toivakassa se laskutetaan kerralla.

Meillä on ns. jätekimppa naapuruston kanssa, miten perusmaksu laskutetaan?

Jokaiselle kiinteistölle tulee oma perusmaksulaskunsa. Kimppasopimukset jatkuvat ennallaan, ja jäteastian tyhjennys (joka koostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta) laskutetaan kuten ennenkin. Niin sanotun kimppaisännän laskulla näkyy hänen oman kiinteistönsä perusmaksu.

Kuinka paljon isompi lasku minulle nyt tulee viime vuoteen verrattuna?

Osalla asiakkaista jätehuollon vuosikustannus saattaa hieman nousta, osalla laskea, ja suurella osalla ne pysyvät käytännössä ennallaan. Muutokset ovat joka tapauksessa pieniä.

Mitä voin tehdä, jos kiinteistön tiedot ovat väärin perusmaksu-laskussa?

Kiinteistöjen (niin taloyhtiöiden kuin pientalojenkin) tiedot, joihin laskutus perustuu, ovat peräisin rakennus- ja kiinteistörekisteristä. Tiedoissa voi olla virheitä, esimerkiksi kiinteistön käyttötarkoituksen tai huoneistojen lukumäärän suhteen. Mustankorkealla tai jätehuoltoviranomaisella ei ole oikeutta tai pääsyä kyseiseen rekisteriin, vaan tietojen päivittäminen on kiinteistön omistajan vastuulla. Jos siis huomaat, että perusmaksu on laskutettu väärin perustein, ole ensin yhteydessä oman kuntasi rakennusvalvontaan  ja tämän jälkeen Mustankorkeaan.

Omistan asuinkelvottoman kiinteistön - pitääkö siitäkin maksaa perusmaksu?

Mikäli rakennus on asuinkelvoton, eli sitä ei voida käyttää minkäänlaiseen asumiseen tai oleskeluun, voidaan jätemaksun peruste poistaa.

Asuinkelvottomuudesta on esitettävä jätehuoltoviranomaiselle todisteellinen selvitys joko riippumattoman asiantuntijan lausunto rakennuksen kunnosta tai valokuvin täydennetty kuntoselvitys.

Jätemaksun peruste poistuu, kun jätehuoltoviranomainen on tehnyt päätöksen jätemaksun perimättä jättämisestä.

Asun Laukaassa ja minulla on jätehuoltosopimus kuljetusyrityksen kanssa. Miksi minun pitää maksaa lasku perusmaksusta Mustankorkealle?

Laukaassa (ja Toivakassa) on vuonna 2019 ollut käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Perusmaksu ei liity jätteenkuljetukseen, vaan sillä pidetään yllä kaikille kuntalaisille tarjolla olevia palveluita, kuten jätteiden hyötykeräyspisteitä ja vaarallisten jätteiden keräystä. Laukaassa kuljetukset muuttuivat kunnan järjestämiksi 1.4.2020.

Kotitalouden jätehuollon kustannukset muodostuvat jätteen käsittelymaksusta, kuljetusmaksusta ja perusmaksusta.
Kuljetusyrittäjä laskuttaa astian tyhjennykseen liittyvät maksut (jätteen käsittely ja-kuljetus) sovitun laskutusrytmin mukaisesti ja Mustankorkea perusmaksun kerran vuodessa erillisellä laskulla. Käsittely- ja perusmaksujen suuruudesta päättää kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, Jyväskylän seudun jätelautakunta. Kuljetusmaksun määrittelee kuljetusyritys itse.

Perusmaksulla katettavat palvelut on aiemmin kustannettu sekajätteen käsittelymaksulla, jota nyt on laskettu.