Omakotitalot

Omakotitaloon tarvittavat jäteastiat

Tarvitset sisälle ja ulos omat jäteastiat biojätteelle ja sekajätteelle. Biojätteen voi myös kompostoida, jolloin riittää, että teet Mustankorkealle kompostointi-ilmoituksen.

Valitse sopivan kokoiset jäteastiat ja niiden tyhjennysväli

Omakotitaloon sopiva jäteastia sekajätteelle on tavallisesti kooltaan 240 litraa ja biojätteelle 140 litraa. Myös muun kokoiset astiat käyvät. Tärkeintä on kiinnittää huomiota jäteastioiden tyhjennysväleihin ja painorajoihin. 

Usein on taloudellisinta ja ympäristönkin kannalta fiksua varata pihalle riittävän suuret jäteastiat, jolloin pidempikin tyhjennysväli riittää. Sopivan jäteastian voit ostaa esimerkiksi rautakaupasta tai jätteenkuljetusurakoitsijalta. Tilanteen muuttuessa voit sopia myös tiiviimmästä tai harvemmasta tyhjennysaikataulusta. Muutos onnistuu myös verkossa.

Jätehuoltomääräysten mukaiset tyhjennysvälit

 • Biojäteastiat 1 viikko, 2 viikkoa (poikkeuksena 1.11.–30.4. enintään 4 viikkoa)
 • Sekajäteastiat 1 viikko, 2 viikkoa, 4 viikkoa (erillisestä hakemuksesta max. 8 viikkoa

Jäteastioiden enimmäispainot

 • 240 l kokonaispaino 40 kg
 • 660 l kokonaispaino 60 kg

Naapureiden kanssa yhteinen jäteastia?

Kahteen tai useampaan omakotitaloon on mahdollista hankkia yhteiset keräysastiat (Jätehuoltomääräys, 18 §). Taajama-alueella yhteiskeräyksessä voi olla enintään neljä omakotitaloa tai paritaloa, haja-asutusalueella enintään kymmenen.

Aloita yhteiskeräys lähettämällä hakemus Mustankorkealle. Hakemus on uusittava, jos mukaan tulee uusia naapureita. Pelkkä ilmoitus Mustankorkealle riittää silloin, kun yhteiskeräyksestä poistuu asukas tai jos yhteisistä keräysastioista luovutaan kokonaan.

Yhteiskeräys onnistuu:

 • Taajama-alueella enintään 4 omakoti- tai paritaloa.
 • Haja-asutusalueella enintään 10 vakiasuttua omakotitaloa. (+ 10 mökkiä tai muuta vapaa-ajanasuntoa)
 • Sijainti lähekkäin saman kadun varrella.
 • Jätehuoltomääräykset täyttävät jäteastiat.
 • Jäteastian sijoitukselle maanomistajan lupa.
 • Vastuuhenkilö, joka hoitaa esimerkiksi laskutuksen ja ilmoitusasiat.

Hae yhteistä keräysastiaa!

Puhtaat jäteastiat, siisti piha

Kaikki bio- ja sekajäteastiat kuuluu pestä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Omakotitalon asukkaana voit pestä jäteastiasi itse tai tiedustella pesupalvelun mahdollisuutta jätteenkuljetusurakoitsijalta.

Huolehdithan myös jäteastioiden ympäristön kunnossapidon myötä sekä perheenjäsentesi että jäteauton kuljettajien turvallisuudesta? Jäteastioiden ympäristö on hyvä hiekoittaa huolella ja puhdistaa lumesta talvisin.

Sijoita jäteastia ajatuksella!

Bio- ja sekajätteen keräysastiat voi sijoittaa omalla tontilla varsin vapaasti. Jos jäteastia on toisen tontilla, maanomistajalta on pyydettävä lupa. Myös komposti tai kompostori kuuluu omalle tontille, ja naapurin rajaan pitäisi olla vähintään neljä metriä. Muussa tapauksessa naapurilta kuuluu pyytää lupa kompostorin sijoittamiseen.

Hyvä paikka jäteastialle on tasainen, suhteellisen kuiva ja kantava maa sopivan lähellä kulkuväyliä – ei kuitenkaan kenenkään tiellä. Jäteauton kuljettajien kannalta jäteastia on ystävällistä sijoittaa mahdollisimman lähelle paikkaa, josta jätteet noudetaan. Paras paikka jäteastialle on esteetön kohta autotien, huoltoväylän tai kadun varressa. Yli 10 metrin mittaisista siirtomatkoista peritään nimittäin lisämaksu.

Merkitse jäteastian omistaja ja käyttötarkoitus

Jäteastioissasi kuuluu olla jätteenkuljettajan nimi ja yhteystiedot. Jos tontilla tai tien varressa on lähekkäin useiden talojen jäteastioita, ne on hyvä erotella toisistaan esimerkiksi osoitetiedoilla. Myös jätelaji kannattaa merkitä astian kylkeen.

Jäteastioille oma katos?

Jäteastiat voi suojata säältä ja katseilta katoksella tai rakentamalla niille sopiva tila. Asemakaava-alueella jätekatos voi vaatia toimenpideluvan tai ilmoituksen. Jätetilan kuuluu olla myös paloturvallinen, ja jäteauton kuljettajan pitää päästä lukittuun jätekatokseen yleisavaimella.

Jätekatoksen rakentaminen – omakotiasukkaan vastuulla

 • Toimenpideluvan hakeminen (jos jätekatos on taajamassa kooltaan vähintään 10–20 m², haja-asutusalueella 20–50 m²)
 • Ilmoituksen tekeminen (jos jätekatos on taajamassa kooltaan vähintään 4–10 m², haja-asutusalueella 4–20 m²)
 • Jätekatoksen ja sen ympäristön puhtaanapito
 • Riittävä valaistus
 • Tarvittaessa ilmanvaihto ja pesumahdollisuus viemäröinteineen.