Neuvonta

Anna ajolupa painorajoitetulle yksityistielle

Yksityisteiden painorajoitukset koskevat myös jätehuoltoa, ellei tienhoitokunta erikseen anna kirjallista lupaa ajaa kiellosta huolimatta. Tällä lomakkeella tienhoitokunnan valtuuttama henkilö (puheenjohtaja tai sihteeri) voi antaa ajoluvan jätekuljetuksiin.

Tällä lomakkeella tienhoitokunta voi antaa jätehuollolle luvan ajaa yksityistiellä sille asetetusta painorajoituksesta huolimatta.
  • Luvan voi antaa tienhoitokunnan puolesta vain valtuutettu henkilö, esimerkiksi puheenjohtaja tai sihteeri.
  • Tällä lomakkeella annamme jäteautolle luvan ajaa yksityistiellä sille asetetusta painorajoituksesta huolimatta. Kuljettajalla on luvasta huolimatta oikeus olla ajamatta, jos tien kunto näyttää ajohetkellä liian huonolta. Vastuu tielle aiheutuvista vaurioista on tienpitäjällä. Myös silloin, jos jäteautolle aiheutuu vaurioita tien pettämisestä auton alta, on tienpitäjä vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n nojalla vastuussa autolle aiheutuneista vaurioista ja/tai hinauskustannuksista.