Neuvonta

Sähköinen asiointi

Haluatko solmia jätesopimuksen? Haluatko muuttaa jäteastioiden tyhjennysvälejä? Tahdotko antaa palautetta? Helpointa on asioida sähköisesti!

* Jätehuoltopalveluun, suurten jätteiden noutopalveluun ja tiliasiakashakemukseen liittyvät tiedot tallennetaan Mustankorkea Oy:n asiakastietojärjestelmiin.

Ympäristöhavainto- ja asiakaspalautelomakkeiden tiedot kerätään palaute- ja poikkeamarekisteriin.