Neuvonta

Modernia jätteenkäsittelyä ja kierrätystä

Mustankorkean toiminnan tavoitteena on edistää kiertotaloutta: jätteiden kierrätystä ja monipuolista hyötykäyttöä. Käsittelemme oman jätekeskuksemme alueella sekä yhteistyössä kumppaneidemme kanssa koko toiminta-alueemme jätteet ja jalostamme niistä laadukkaita multa- ja maanparannustuotteita, raaka-aineita ja jatkossa myös päästötöntä kotimaista biopolttoainetta biometaania.

Tutustu jätteenkäsittelyprosesseihimme.

Vuonna 2015 jätteiden hyötykäyttöaste oli Mustankorkealla 72 %.

Korkea hyötykäyttöaste kertoo vastuullisuudesta

Mustankorkean jätekeskuksen hyötykäyttöaste on korkea, ja suurin osa jätteistä voidaan jo hyödyntää erilaisina materiaaleina, raaka-aineina tai energiana.

Hyötykäyttöaste ilmoittaa hyödynnettyjen jätteiden määrän prosentteina. Hyödyntämisprosentti lasketaan suhteuttamalla hyödynnettävien jätteiden määrä kaikkien vastaanotettujen jätteiden määrään ilman maa-aineksia.

Vuonna 2016 jätteiden hyötykäyttöaste oli Mustankorkealla 94 %.