Neuvonta

Mustankorkea

Mustankorkea on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, joka tuottaa kaikki päivittäiseen jätehuoltoon liittyvät palvelut. Mustankorkea vastaa jätehuollon käytännön toteuttamisesta eli se tarjoaa jätehuoltopalvelut huolehtimalla jätteiden keräyksestä, vastaanotosta, käsittelystä ja hyödyntämisestä sekä jäteneuvonnasta.