Neuvonta

Toimintajärjestelmä varmistaa toiminnan laadun

Mustankorkea Oy on sitoutunut noudattamaan ISO 9001 -laatujärjestelmän ja ISO 14 001 -ympäristöjärjestelmän standardeja. Laatu- ja ympäristöjärjestelmät on integroitu Mustankorkean toimintajärjestelmäksi.

Monin tavoin valvottu toimintajärjestelmä auttaa kehittämään jätehuollon laatua ja ympäristövastuullisuutta sekä varmistamaan palvelujen korkean laadun säilymisen.

Laatu- ja ympäristösertifikaatit

Mustankorkea arvioi ja valvoo toimintansa ympäristövaikutuksia ja riskejä toimintajärjestelmässään määritellyillä tavoilla. Jatkuvalla kehitystyöllä suojelemme sekä ympäristöä että turvaamme jätehuoltoon liittyvät palvelut kaikille kuntalaisille.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmän sertifikaattien säilyttäminen edellyttää samoja asioita: ympäristönsuojelua ja asiakkaiden tarpeiden täyttämistä vaaditulla tasolla. Ulkopuolinen arvioija (Inspecta) tarkastaa järjestelmämme vuosittain.