Neuvonta

Jätehuoltomääräykset ja jätelaki

Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa on voimassa yhteiset jätemääräykset, jotka täsmentävät jätelain velvoitteita paikallisesti. Yhteisillä säädöksillä huolehditaan toimivasta jätehuollosta, kannetaan vastuuta ympäristöstä ja edistetään kuntalaisten hyvinvointia.

Jätelain tavoitteena on vähentää jätteiden määrää ja pitää näin huolta yhteisen ympäristön viihtyisyydestä ja roskattomuudesta. Lisäksi jätelaki kannustaa tehokkaaseen lajitteluun ja kierrätykseen, jolloin luonnonvaroja käytetään kestävällä tavalla.

Jätelain rinnalla Mustankorkealla noudatetaan Jyväskylän kaupungin sekä Laukaan ja Muuramen kuntien yhteisiä jätehuoltomääräyksiä. Jyväskylän seudun jätelautakunta valmisteli ja päätti uusista, yhteneväisistä jätehuoltomääräyksistä keväällä 2017. Määräykset ovat voimassa 1.6.2017 alkaen. Ne edistävät jätelaissa mainittuja arvoja ja tavoitteita paikallisesti. Samat säädökset koskevat kuntalaisia, yrityksiä ja teollisuutta.