Neuvonta

Laki ja määräykset

Kunnallinen jätehuolto järjestetään jätelain mukaisesti. Yhteisillä säädöksillä huolehditaan toimivasta jätehuollosta, kannetaan vastuuta ympäristöstä ja edistetään kuntalaisten hyvinvointia.