Neuvonta

Vaarallisen jätteen vastaanotto, varastointi ja toimitus jatkokäsittelyyn

Mustankorkean jätekeskus vastaanottaa vaarallisia jätteitä ja toimittaa ne edelleen jatkokäsittelyyn.

Vaaralliset jätteet vastaanotetaan lajittelupihan asfaltoidulla kentällä ja varastoidaan vaarallisten jätteiden konteissa niille erikseen tarkoitettuun halliin.

Vaarallista jätettä on esimerkiksi kyllästetty puu, öljyiset jätteet, energiansäästölamput, maalipurkit sekä pesu- ja puhdistusaineet. Emme ota vastaan radioaktiivista jätettä. Palauta myös käytetyt paristot ja pienakut sekä kaasu- ja sammutinpullot niitä myyviin liikkeisiin. Ilotulitteet, räjähteet, panokset ja ampuma-aseet on toimitettava poliisille.

Vaarallista jätettä ovat

 • elohopeaa sisältävät jätteet: loisteputket, energiansäästölamput, elohopeakuumemittarit
 • maalit, lakat, liimat ja liuottimet: tärpätti, tinneri, asetoni, kynsilakka ja kynsilakan poistoaine sekä näillä aineilla likaantuneet työvälineet
 • öljyiset jätteet: moottori- ja vaihteistoöljyt, öljynsuodattimet, trasselit
 • auton lyijy-, happo- ja kuiva-akut
 • jarru-, jäähdytin- ja kytkinnesteet
 • retkikeittimen kertakäyttöiset kaasusäiliöt
 • väriainetta sisältävät tulostimen värikasetit ja mustepatruunat, jos niissä on vaarallisen jätteen varoitusmerkki
 • aerosolipullot, kuten maalipurkit ja hiuslakkapullot
 • hapot ja emäkset, kuten vahvat pesuaineet
 • torjunta-aineet: kasvinsuojeluaineet ja tuholaismyrkyt
 • kestopuu ja kyllästysaineet
 • käyttämättömät ja vanhentuneet lääkkeet sekä farmaseuttiset tuotteet sekä jodia sisältävät lääkkeet (mm. Betadine-tuotteet palautetaan erillään muista lääkejätteistä)
 • pesu- ja puhdistusaineet
 • kemikaalit, joiden kyljessä on varoitusmerkit.

Ei saa laittaa

 • ilotulitteet (toimita poliisille)
 • räjähteet (toimita poliisille)
 • panokset tai ampuma-aseet (toimita poliisille)
 • paristot ja pienakut eli kannettavat akut (toimita niitä myyviin liikkeisiin)
 • kaasupullot ja -säiliöt (toimita niitä myyviin liikkeisiin)
 • sammutinpullot (toimita niitä myyviin liikkeisiin; täysin tyhjät saa laittaa metalliin).

Vaaralliset jätelajit pakataan kukin erilleen kuljettamista varten ja toimitetaan valtakunnalliselle vaarallisten jätteiden käsittely-yhtiö Fortumille. Fortumilla vaaralliset jätteet käsitellään vaarattomiksi ja hyödynnetään energiana tai loppusijoitetaan vaarallisille jätteille tarkoitetulle loppusijoitusalueelle.

Lue lisää kyllästetyn puun varastoinnista.

Jätekeskuksen alueelle on rakennettu Keski-Suomen kuntien yhteinen öljyvahinkojätteiden käsittelyhalli ja öljynerotuslaitteisto, johon kuuluu kaksi betonirakenteista vastaanottoallasta, öljyvesiseosten erotuslaitteisto ja jäteöljyn varastointisäiliöt.

 • Altaisiin otetaan öljyonnettomuuksissa pilaantuneita tai öljyä valuvia maamassoja sekä öljynerotuskaivojen lietteitä.
 • Öljyn erotuksessa vastaanottosäiliön pinnalle noussut öljy pumpataan varastosäiliöön ja pohjalla oleva vesi öljynerotuslaitteistoon.
 • Öljynerotuslaitteistosta puhdistunut vesi johdetaan viemäriin, ja erotuslaitteeseen kertyvä öljyinen vesi pumpataan takaisin vastaanottosäiliöön.
 • Altaisiin kertyvä kiintoaines kompostoidaan pilaantuneiden maamassojen kompostointikentällä.