Neuvonta

Tiilien vastaanotto ja käsittely

Mustankorkea vastaanottaa tiilijätettä, jota on esimerkiksi poltettu tiili, savitiili, kalkkihiekkatiili (Kahi), kevytbetonituotteet (Siporex, Leca-harkot), muurauslaasti, lavuaarit ja vessanpöntöt. Tiilijätteen mukana voi olla myös pieniä määriä keramiikkaa, kuten laattoja ja kaakeleita.

Tiilen varastointi

Tiilet varastoidaan yhdessä betonijätteiden kanssa asfaltoidulla kentällä, jossa niitä murskataan muutaman kerran vuodessa. Tiilimursketta hyödynnetään jätteenkäsittelykeskuksen omissa kenttä- ja tierakenteissa sekä myydään maanrakennusmateriaaliksi. Murskatulla tiilijätteellä korvataan neitseellisiä raaka-aineita, kuten kalliomursketta, mikä säästää sekä luonnonvaroja että uusien materiaalien valmistuskustannuksia.

Ei saa laittaa

  • mineriitti- tai lujalevyä (saattaa sisältää asbestia)
  • kipsilevyä (Cyproc)
  • lasitiiliä
  • rautaa
  • maa-aineksia
  • muovia
  • haitallisia aineita tai epäpuhtauksia.

Betonit varastoidaan yhdessä tiilijätteen kanssa asfaltoidulla kentällä, jossa niitä murskataan muutaman kerran vuodessa. Betonimursketta hyödynnetään jätteenkäsittelykeskuksen omissa kenttä- ja tierakenteissa sekä myydään maanrakennusmateriaaliksi. Murskatulla betonijätteellä korvataan neitseellisiä raaka-aineita, kuten kalliomursketta, mikä säästää sekä luonnonvaroja että uusien materiaalien valmistuskustannuksia.