Neuvonta

Terveydenhuollon jäte

Terveydenhuollon erityisjätteitä ovat muun muassa biologinen jäte, pistävä ja viiltävä jäte sekä lääkejätteet. Niitä ei saa laittaa muun jätteen joukkoon.

Ota terveydenhuollon jätteitä tuodessasi etukäteen yhteyttä henkilökuntaamme puh. 010 325 3900 ja varaudu antamaan käsittely- ja kaatopaikkakelpoisuusselvitys.