Neuvonta

Vanteettomien renkaiden käsittely

Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotetaan vanteettomia ajoneuvojen renkaita. Vanteelliset renkaat kuuluu viedä rengasliikkeeseen. Renkaat varastoidaan asfaltoidulla kentällä.

Renkaiden kierrätyksestä vastaa Suomen Rengaskierrätys Oy:n virallinen kumppani Kuusakoski Oy, joka murskaa ja kierrättää kaikki Mustankorkealle tuodut vanteettomat renkaat.

Rengasrouhetta hyödynnetään jätekeskuksen omien loppusijoitusalueiden pintasuojarakenteissa, mikä säästää luonnonvaroja ja uusien raaka-aineiden hankintakustannuksia. Renkaita kierrätetään Suomessa noin 50 000 tonnia vuodessa, ja niiden hyötykäyttöaste on yli 97 prosenttia.