Neuvonta

Rakennusjätteiden vastaanotto ja käsittely

Mustankorkea vastaanottaa kotitalouksista pienkuormia rakennus- ja purkujätettä. Suurten kuorien ja yritysten jätteiden vastaanotosta ja käsittelystä vastaa MKO Ympäristöpalvelut Oy.

Lajittele oikein

Rakennusjätettä ovat esimerkiksi PVC-muovi (tunnus 3, 03 tai 07), lujitemuovit, lasikuitu, eristevilla, kattohuovat ja ikkunalasit karmeineen. Rakennusjätekuormissa olevat vaaralliset jätteet, kuten maalit, lakat ja öljyt sekä sähkölaitteet, erotellaan ja siirretään niille kuuluviin varastoihin. Jäljelle jäävä hyötykäyttöön kelpaamaton rakennusjäte seulotaan, jolloin huomataan vielä mahdollisesti erottelua kaipaavat hyötyjätteet.

Ei saa laittaa

  • hyötykäyttöön soveltuva jäte
  • kivi, hiekka, maa-ainekset
  • kipsipitoinen jäte
  • vaarallinen jäte
  • sähkölaitteet