Neuvonta

Pilaantuneiden maa-ainesten käsittely

Mustankorkean jätekeskukselle voi tuoda pilaantuneita maa-aineksia. Käsittelystä ja vastaanotosta vastaa MKO Ympäristöpalvelut Oy.

Maaperää tai maa-aineksia sanotaan pilaantuneiksi, jos ne sisältävät haitallisia aineita, jotka ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioidaan aina haitallisten aineiden, kuten öljyn, aiheuttaman vaaran suuruuden sekä terveys- tai ympäristöhaittojen perusteella.

Pilaantuneiden maiden käsittelytapa ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Merkitystä on esimerkiksi epäpuhtauksien määrällä ja laadulla. Erilaisia käsittelytapoja ovat kiinteytys, huokosilmakäsittely ja kompostointi sekä edellisten yhdistelmät.