Neuvonta

Paperin ja tietosuojapaperin vastaanotto ja toimitus kierrätykseen

Mustankorkea vastaanottaa paperia, kuten sanoma- ja aikakauslehtiä. Keräyspaperiin kuuluu myös kaikki postin mukana tullut mainosposti, toimistopaperit, kirjekuoret (myös ikkunalliset), valkoiset ja värilliset kopiopaperit, uusiopaperit sekä puhelinluettelot ja pehmeäkantiset kirjat.

Lajittele oikein

Mustankorkea vastaanottaa paperia, kuten sanoma- ja aikakauslehtiä. Keräyspaperiin kuuluu myös kaikki postin mukana tullut mainosposti, toimistopaperit, kirjekuoret (myös ikkunalliset), valkoiset ja värilliset kopiopaperit, uusiopaperit sekä puhelinluettelot ja pehmeäkantiset kirjat.

Ei saa laittaa

  • märkä tai likainen paperi
  • pehmopaperi
  • alumiinipaperi
  • aaltopahvi ja ruskeat paperikassit
  • kartonkitölkit ym. pakkaukset
  • muovi, styroksi ja muut paperille vieraat aineet.

Tietosuojapaperin lajittelu

Mustankorkea vastaanottaa myös tietosuojapapereita, kuten laskuja, muistioita ja muita luottamuksellisia papereita. Jätekeskuksen alueella on lukittu tila, jossa on lukittu astia tietosuojapapereita varten. Poista kansiot, muovit yms, niittejä ei tarvitse irrottaa.

Tietosuojapaperiin ei saa laittaa

• atk-levykkeitä
• mikrofilmejä
• DAT-nauhoja
• CD-levyjä
• piirtoheitinkalvoja
• vaarallisia jätteitä.

Paperit lajitellaan Mustankorkealla erikseen pahveista, kartongeista ja muoveista, paalataan ja toimitetaan Paperinkeräys Oy:n kautta teollisuuden raaka-aineiksi. Tietosuojapaperit toimitetaan erilliselle kumppanille tuhottavaksi. Keräyspaperista valmistetaan pääasiassa sanomalehti- ja luettelopaperia sekä talous- ja wc-paperia.