Neuvonta

Paperi (tietosuoja)

Mustankorkea vastaanottaa tietosuojapapereita, kuten laskuja, muistioita ja muita luottamuksellisia papereita. Jätekeskuksen alueella on lukittu tila, jossa on lukittu astia tietosuojapapereita varten. Poista paperit kansioista ja muoveista jo ennen Mustankokealle tuomista, jotta kuorman purku on mahdollisimman sujuvaa.  Niittejä ei tarvitse irrottaa. Tietosuojapaperi vastaanotetaan painoon perustuvalla hinnalla ja lisäksi veloitetaan punnitusmaksu.

Tietosuojapaperia ovat

  • yksityisiä tietoja sisältävät paperit.

Tietosuojapaperiin ei saa laittaa

• atk-levykkeitä
• mikrofilmejä
• DAT-nauhoja
• CD-levyjä
• piirtoheitinkalvoja
• vaarallisia jätteitä.

Tietosuojapaperit toimitetaan Mustankorkealta erilliselle kumppanille tuhottavaksi.