Neuvonta

Muovin vastaanotto ja toimitus jatkokäsittelyyn

Mustankorkealla vastaanotetaan muovia sen tyypistä riippuen energiajätteenä (polttokelpoinen muovi), loppusijoitettavana rakennusjätteenä (lujitemuovit ja tietyt PVC-muovit, esim. tunnus 3, 03 tai 07) tai kuivajätteenä.