Neuvonta

Sekalaisten maa- ja kiviainesten vastaanotto ja käsittely

Mustankorkea vastaanottaa sekalaisia maa- ja kiviainesjätteitä.

Ota ennen maa- ja kiviaineskuormien tuontia yhteyttä henkilökuntaamme puh. 010 325 3900. Toimita puhtaat kivennäismaat kuntien maankaatopaikoille.

Sekalaisilla maa- ja kiviainesjätteillä tarkoitetaan esimerkiksi pintamaita, jotka voivat sisältää maa-ainesten lisäksi kantoja ja kiviä. Maa- ja kiviaineskuorman seassa ei saa olla purkujätteitä tai muita jätteitä. Muutoin kuorma käsitellään sekajätteenä.