Neuvonta

Kyllästetyn puun varastointi ja toimitus jatkokäsittelyyn

Mustankorkean jätteenkäsittelykeskus vastaanottaa kyllästettyä puuta, joka lasketaan ominaisuuksiensa vuoksi vaaralliseksi jätteeksi. Kyllästetty puu varastoidaan jätekeskuksen asfalttikentällä.

Kyllästettyä puuta ovat esimerkiksi painekyllästetyt tai teollisilla kemikaaleilla kyllästetyt puujätteet sekä kreosootilla suojatut ratapölkyt ja puhelinpylväät. Kyllästetystä puujätteestä on lajiteltava erilleen suuret metalli- ja muoviosat sekä maa-ainekset.

Kyllästetty puujäte toimitetaan murskattavaksi ja jatkokäsittelyyn Demolite Oy:lle. Kyllästettyä puuta käsitellään siihen erikoistuneissa polttolaitoksissa, joissa esimerkiksi polton savukaasut puhdistetaan. Tuhkasta otetaan talteen kaikki kyllästysaineiden metalliyhdisteet. Asiantuntevan käsittelyn jälkeen kyllästetty puu voidaan hyödyntää turvallisesti energiana.