Neuvonta

Kipsijätteen vastaanotto ja käsittely

Mustankorkea vastaanottaa kipsijätettä, kuten kipsilevyjä ja niiden kappaleita sekä kipsilaastia.

Puhdas kipsijäte tulee lajitella erilleen muusta rakennusjätteestä.

Kipsijäte, jossa on myös muuta materiaalia (esim. laattoja) käsitellään rakennusjätteenä.