Neuvonta

Erityisjätteen ja epäorgaanisen teollisuusjätteen käsittely ja loppusijoitus

Mustankorkealla vastaanotetaan erityisjätteitä, jotka eivät ole vaarallisia jätteitä, mutta vaativat silti erityistä jätteenkäsittelyä.

Ota erityisjätteitä, terveydenhuollon jätteitä ja teollisuusjätteitä tuodessasi etukäteen yhteyttä henkilökuntaamme puh. 010 325 3900 ja varaudu antamaan käsittely- ja kaatopaikkakelpoisuusselvitys.

Erityisjätteitä ovat esimerkiksi tuotteiden hylätyt valmistuserät, pölyävät jätteet, tuhka sekä erilaiset prosessi- ja tuotantojätteet. Otamme vastaan myös terveydenhuollon jätteitä, joita ovat pistävät ja viiltävät jätteet, biologiset jätteet ja lääkejätteet. Pistäviä, viiltäviä ja biologisia jätteitä ei saa sekoittaa muihin jätteisiin edes sementoituina. Emme ota vastaan raskaspolttoöljytuhkaa.