Neuvonta

Betonin vastaanotto ja käsittely

Betonijäte lajitellaan Mustankorkealla erilleen muista jätteistä, mutta raudoitusrautoja ei tarvitse poistaa. Betoniksi luokitellaan kaikenlaiset betonikappaleet, kuten laatat, elementit ja valujen ylijäämäbetoni.

Lajittele oikein

Lajittele suuret betonikuormat palakoon mukaan alle tai yli metrin kappaleisiin. Lajittele erikseen myös suuret ja vaikeasti rikottavat betonikappaleet, jotka sisältävät runsaasti raudoitusta, esimerkiksi ratapölkyt ja järeät koneperustukset.

Ei saa laittaa

  • asbestisementti
  • öljyiset betonit
  • kipsilevyt (Cyproc)
  • lasitiilet
  • maa-aines
  • rauta
  • muovi

Betonit varastoidaan yhdessä tiilijätteen kanssa asfaltoidulla kentällä, jossa niitä murskataan muutaman kerran vuodessa. Betonimursketta hyödynnetään jätteenkäsittelykeskuksen omissa kenttä- ja tierakenteissa sekä myydään maanrakennusmateriaaliksi. Murskatulla betonijätteellä korvataan neitseellisiä raaka-aineita, kuten kalliomursketta, mikä säästää sekä luonnonvaroja että uusien materiaalien valmistuskustannuksia.