Neuvonta

Asfaltin käsittely

Mustankorkean jätekeskus vastaanottaa asfalttia. Asfalttijätettä varastoidaan asfaltoidulla kentällä ja murskataan aika ajoin.

Asfalttikuorma ei saa sisältää muita jätteitä tai maa-aineksia. Asfalttijätettä käytetään jätekeskuksen omissa tie- ja kenttärakenteissa tai myydään hyötykäyttöön ulkopuolisille.