Neuvonta

Jätteiden keräys- ja kierrätyspaikat

Jotta jäte saataisiin oikeaan jatkokäsittelyyn, täytyy se ensin lajitella sille tarkoitettuun keräyspaikkaan. Kaikki jätteiden keräyspaikat löytyvät kierratys.info -sivustolta. Valitse sivun oikeasta reunasta, mille jätteelle etsit keräyspaikkaa.

Kiinteistön tai taloyhtiön omat jäteastiat on tarkoitettu päivittäiselle kotitalousjätteelle. Vaaditut astiat ja niiden tyhjennysrytmi määritellään jätehuoltomääräyksissä.

Mustankorkean hyötykeräyspisteillä kerätään metalli-, lasi- ja kartonkipakkauksia sekä paperia.

Rinki-ekopisteillä kerätään kotitalouksien pakkausjätteitä. Osassa pisteistä on omat keräysastiansa myös pakkausmuoville.

Vaarallisten jätteiden kontit ovat Mustankorkean ylläpitämiä vaarallisen jätteen keräyspaikkoja. Kotitaloudet voivat tuoda niihin vaarallisia jätteitä ilmaiseksi.