Neuvonta

Vaarallisten jätteiden (ongelmajätteiden) varastointi

Vaarallisia jätteitä vastaanotetaan Mustankorkean jätekeskukseen, josta ne toimitetaan edelleen jatkokäsittelyyn.

Vaaralliset jätteet (pl. kyllästetty puu) otetaan vastaan lajittelupihan asfaltoidulla kentällä vaarallisten jätteiden kontteihin ja varastoidaan vaarallisten jätteiden varastointiin tarkoitetussa hallissa.

Mustankorkealla vaaralliset jätteet pakataan, kuljettamista varten, jätelajit erilleen ja ne toimitetaan meiltä edelleen valtakunnalliselle vaarallisten jätteiden käsittely-yhtiölle Fortumille (ent.Ekokem).

Fortumilla vaaralliset jätteet käsitellään vaarattomiksi ja hyödynnetään energiana tai loppusijoitetaan vaarallisille jätteiden tarkoitetulle loppusijoitusalueelle. Kyllästetyn puun varastoinnista on kerrottu hyötyjätteiden käsittelyn kohdassa puujätteiden käsittely.

Jätteenkäsittelykeskuksen alueelle on rakennettu Keski-Suomen kuntien yhteinen öljyvahinkojätteiden käsittelyhalli ja öljynerotuslaitteisto, johon kuuluvat kaksi betonirakenteista vastaanottoallasta, öljyvesiseosten erotuslaitteisto sekä jäteöljyn varastointisäiliöt.

  1. Altaisiin otetaan vastaan öljyonnettomuuksissa pilaantuneita, öljyä valuvia maamassoja sekä öljynerotuskaivojen lietteitä.
  2. Öljyn erotuksessa vastaanottosäiliöstä pinnalle erottunut öljy pumpataan varastosäiliöön ja pohjalla oleva vesi öljynerotuslaitteistoon.
  3. Veden erotuksessa, öljynerotuslaitteistosta puhdistunut vesi johdetaan viemäriin ja erotuslaitteeseen kertyvä öljyinen vesi pumpataan takaisin vastaanottosäiliöön.
  4. Altaisiin kertyvä kiintoaines kompostoidaan pilaantuneiden maamassojen kompostikentällä.