Neuvonta

Rakennusjätteiden käsittely hallissa

Rakennusjätekuormat, joissa on sekä hyödynnettäviä jätteitä että hyötykäyttöön kelpaamattomia jätteitä sekaisin, ohjataan Mustankorkean jätekeskuksella rakennusjätteen lajitteluhalliin.

Rakennusjätteen lajittelun suorittaa urakoitsija Bimu Oy. Kuormista lajitellaan erilleen hyödynnyttävät jätteet: metallit, puujätteet, tiilet ja betonit sekä energiajätteeksi soveltuvat muovit sekä likaiset pahvit ja kartongit. Hyötyjätteet varastoidaan ja hyödynnetään seuraavassa hyötyjätteiden käsittely-kohdassa kerrotulla tavalla. Lisäksi kuormissa olevat vaaralliset jätteet (esim. maalit, lakat, öljyt) ja sähkölaitteet lajitellaan pois ja siirretään oikeaan varastoon. Jäljelle jäävä hyötykäyttöön kelpaamaton rakennusjäte seulotaan, vielä mahdollisesti eroteltavien hyötyjätteiden erilleen saamiseksi.