Neuvonta

Kompostointi

Mustankorkea Oy:n kompostointilaitoksella käsitellään erilliskerättyjä biojätteitä ja lantaa sekä jätevedenpuhdistamoiden lietteitä. Kompostointilaitoksella käsitellään vuodessa yli 30 000 tonnia jätettä.

Kompostointi on tehokas tapa käsitellä erilliskerättyjä biojätteitä ja jätevedenpuhdistamolla syntyviä lietteitä. Näin ollen niissä olevat ravinteet saadaan kiertoon laadukkaiden lopputuotteiden, kuten erilaisten multatuotteiden muodossa. Tunnelikompostointi on tehokasta, prosessinhallintaa vaativaa toimintaa, jossa pystytään vaikuttamaan kompostoinnin aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin.

Prosessissa syntyvät jätevedet johdetaan jätevedenpuhdistamolle ja prosessin poistokaasut (mm. ammoniakki ja hajuyhdisteet) johdetaan puhdistusjärjestelmään. Tunnelikompostointilaitos on otettu käyttöön 1998 ja sitä on laajennettu vuonna 2002.

Miten kompostoidaan

  1. Biojäte ja puhdistamoliete vastaanotetaan kompostointilaitoksen sisälle. Biojätteeseen ja lietteeseen lisätään tukiaineet (puuhake ja turve) ja ne siirretään kompostointitunneleihin. Biojätteet ja lietteet kompostoidaan erikseen.
  2. Tunnelikäsittely laitoksessa kestää biojätemassalle noin 2 viikkoa ja lietemassalle noin viikon.
  3. Tunnelikäsittelyn jälkeen kompostointia jatketaan kypsytyslaatoilla, biokompostia käsitellään laatoilla noin kahden viikon ajan ja lietekompostia noin viikon ajan. Kompostit seulotaan kypsytyslaattavaiheen jälkeen.
  4. Laitoskäsittelyn jälkeen kompostimassat siirretään ulos jälkikypsytyskentälle, jossa komposteja käännetään ja seulotaan säännöllisin väliajoin. Jälkikypsytys kestää noin 6 – 12 kuukautta, jonka jälkeen komposti on kypsää ja laadukasta. Valmista kompostia käytetään mm. multatuotteiden raaka-aineena ja maanparannusaineena viherrakentamisessa.