Neuvonta

Jätteiden loppusijoitus

Hyötykäyttöön kelpaamaton jäte ja epäorgaaninen jäte sijoitetaan hallitusti loppusijoitusalueelle. Loppusijoituksessa jätekuorma puretaan loppusijoitusalueelle ja jätejyrä tiivistää sekä peittää jätteen. Loppusijoitukseen päätyy vain muutama prosentti Mustankorkealle toimitetuista jätteistä.

Erityisjätteet, esimerkiksi tuhka, sijoitetaan loppusijoitusalueelle erikseen tätä varten varatulle alueelle ja peitetään välittömästi kuormien saavuttua. Asbestijätteelle on loppusijoitusalueella varattu oma paikka, jonne asbestipitoinen jäte sijoitetaan ja peitetään.

Nykyinen loppusijoitusalue on otettu käyttöön vuonna 2007 ja sitä on laajennettu vuonna 2011. Kokonaispinta-ala nykyisellä loppusijoitusalueella on 6 ha ja loppusijoitusalueella on EU-direktiivin vaatimukset täyttävä tiivis pohjarakenne.

Entisille loppusijoitusalueille jätettä on sijoitettu vuosina 1963 – 2007. Näiden pinta-ala on yhteensä 28 hehtaaria. Entisille loppusijoitusalueille ei ole toteutettu tiiviitä pohjarakenteita, mutta EU-normien mukaiset pintasuojarakenteet niille on toteutettu kokonaan. Entisellä loppusijoitusalueella on myös käytössä kaatopaikkakaasujen keräysjärjestelmä.