Neuvonta

Jätteenpoltto – roskapussista hyötyenergiaa.

Vuoden 2016 alusta lähtien hyötykäyttöön kelpaamaton sekajäte ja rakennusjäte on toimitettu polttoaineeksi Tammervoiman hyötyvoimalaitokseen. Tampereella sijaitsevaan voimalaan ohjataan aiemmin loppusijoitukseen päätyneet jätteet. Loppusijoituksen eli kaatopaikan penkkaan sijoittamisen sijaan näistä jätteistä hyödynnetään niiden sisältämä energia polttamalla ne voimalaitoksessa.

Lajittelu ei muutu.

Jätteiden suunta muuttui Mustankorkean kaatopaikalta Tampereelle hyötyvoimalaitokseen, mutta kotona tai töissä ei mikään muutu. Jätteet lajitellaan kuten ennenkin eli hyötyjätteet toimitetaan kiertoon ja loput roskat sekajäteastiaan.

Myös jätteiden keräys tapahtuu entiseen malliin. Roska-auto kerää sekajätteet kiinteistöiltä ja toimittaa ne Mustankorkean siirtokuormaushalliin. Hallissa jäte pakataan suuriin rekan kontteihin ja toimitetaan edelleen Tammervoiman hyötyvoimalaan polttoaineeksi. Tampereelle ajetaan noin 3 rekka-autokuormallista päivässä (ma–la).

Roskapussista tunti pullanpaistoaikaa.

Tammervoiman hyötyvoimalaitos käsittelee vuosittain noin 150 000 tonnia jätettä eli noin 500 000–600 000 asukkaan jätteet. Mustankorkean toimialueen jätteitä tästä on noin 40 000 tonnia ja loput tulevat Pirkanmaan Jätehuollon alueelta. Jätteitä polttamalla tuotetaan 310 GWh kaukolämpöä ja 90 GWh sähköä tamperelaisten kotien tarpeisiin. Tammervoiman mukaan yhdellä roskapussilla voi lämmittää veden 7 minuutin suihkutteluun ja uunin 60 minuutin pullanpaistoon.

Mitä hyötyvoimalaitoksessa tapahtuu?

  1. Vastaanottohalli. Jäteautot purkavat kuormansa voimalaitoksen suuressa vastaanottohallissa, joka on alipaineistettu hajuhaittojen ehkäisemiseksi. Vuorokauden aikana kuormansa purkaa 70–90 jäteautoa.
  2. Jätebunkkeri. Jäteauton kuorma lasketaan jätebunkkeriin, jonka hyötytilavuus on 9 000 kuutiota.
  3. Kahmarinosturit. Jäte nostetaan bunkkerista kahden kahmarin avulla syöttösuppiloon, josta jätteet kulkeutuvat arinakattilaan poltettavaksi.
  4. Arinakattila. Arinakattilasta jätteet palavat puhtaasti yli 1 000 asteen kuumuudessa. Jäljelle jää palamaton materiaali, kuten metallit.
  5. Höytyturbiini. Turbiini pyörittää generaattoria, joka tuottaa sähköä.
  6. Kuonabunkkeri. Palamaton materiaali ja karkea pohjatuhka ohjautuvat kuonabunkkeriin, josta ne kuljetetaan jatkokäsittelyyn. Metallit erotellaan talteen magneetin avulla.

Tammervoiman hyötyvoimalan suunnittelussa on panostettu käytettävyyteen. Poikkeuksena moneen muuhun suomalaiseen polttolaitokseen verrattuna Tammervoiman voimalaitos tuottaa energiaa kaikissa olosuhteissa, siis myös kesäaikaan. Kesäaikaan kaukolämmön tarve laskee merkittävästi, mutta Tammervoiman laaja kaukolämpöverkko varmistaa sen, että kaikki energiaa menee aidosti hyötykäyttöön.

Riittävä kaukolämpökuorma kesällä turvaa siis voimalaitoksen tuotantokapasiteetin käytön eikä lämpöä jouduta lauhduttamaan ilmaan kesälläkään. Kaukolämmön tarve ympäri vuoden tarkoittaa myös sitä, että jätteiden välivarastointitarve minimoituu ja toisaalta sähköturbiinilaitoksen vikaantuessakin voidaan kaikki jäte hyödyntää lämpöenergiaksi.

Tammervoiman hyötyvoimalaitos on siis aito voimalaitos, joka tuottaa energiaa jätteistä eikä vain polta jätteitä taivaantuuliin.

Lue lisää jätteenpoltosta: tammervoima.fi