Neuvonta

Jätteenkäsittelyprosessit

Mitä eri jätteille tapahtuu sen jälkeen, kun ne on lajiteltu ja kierrätetty asianmukaisesti?