Neuvonta

Jätehuollon järjestäminen

Mustankorkea Oy vastaa jätehuollosta kolmen kunnan alueella: Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa.

Kaikki jätteet käsitellään Mustankorkealla, toimitetaan jatkokäsittelyyn yhteistyökumppaneille tai loppusijoitetaan Mustankorkean jätteenkäsittelyalueelle.