Neuvonta

Suurten kuormien hinnasto yrityksille 2019

Jätteenkäsittelymaksut 2019, suuret kuormat / raskas kalusto.

  • Loppusijoitettavien jätteiden hinnat sisältävät valtiolle tilitettävää jäteveroa 70 €/tonni.
  • Koko jätekuorma hinnoitellaan siinä olevan kalleimman jätelajin mukaisesti.
  • Kaikista punnittavista jätekuormista veloitetaan punnitusmaksu.
  • Seuraavista jätteistä vaaditaan siirtoasiakirja; vaaralliset jätteet (ent. ongelmajätettä), erotuskaivolietteet, rakennusjätteet, teollisuusjätteet, erityiskäsiteltävät jätteet, puhtaat ja pilaantuneet maa-ainekset.
  • Siirtoasiakirja on saatavissa Mustankorkean internet-sivuilta.

Lataa hinnasto (pdf) tästä

Käsiteltävät jätteet, hinta €/t

* Nuppikuormahinta.
** Maksu kuormista, jotka sisältävät vaarallisia jätteitä tai SE-romua. Lisäksi veloitamme lajittelu- ja siirtomaksun.

Jätelaji alv 0 % alv 24 %
Biojäte 79,97 99,16
Biojäte II-laatu (pakkauksellinen biojäte) 90,00 111,60
Karjanlanta (kuiva/kuivikkeellinen) 30,00 37,20
Ravintorasvat 25,94 32,16
Energiajäte 140,00 173,60
Lasi 130,00 161,20
Paperi, pahvi, kartonki, metalli veloituksetta
Risut ja oksat * 20,00 24,80
Puutarhajäte * 35,00 43,40
Tietosuojapaperi 274,86 340,82
Sekalainen jäte (sis.vaarallista jätettä) ** 195,00 241,80
Sekajäte (kuntakeräys) 118,95 147,50
Sekalainen jäte, lajitteluun 150,00 186,00

Rakennusjätteet, hinta €/t

** Maksu kuormista, jotka sisältävät vaarallisia jätteitä tai SE-romua. Lisäksi veloitamme lajittelu- ja siirtomaksun.

Jätelaji alv 0 % alv 24 %
Betoni, < 1 m 16,50 20,46
Betoni, > 1 m 21,50 26,66
Betoni, erikoiskappaleet 45,00 55,80
Betoni, sisältää tiiltä 45,00 55,80
Tiili 16,50 20,46
Kyllästetty puu 190,00 235,60
Kyllästetyt pylväät ja ratapölkyt 190,00 235,60
Metallipitoinen kyllästetty puu 250,00 310,00
Käsitelty puu 40,00 49,60
Käsittelemätön puu veloituksetta
Rakennusjäte, loppusijoitettava 140,00 173,60
Rakennusjäte 150,00 186,00
Kipsijäte (lajiteltu kipsilevyjäte) 70,00 86,80
Kannot 60,00 74,40
Puunpuru (puhdas) veloituksetta
Asfaltti, < 50 mm 7,00 8,68
Asfaltti, > 50 mm 15,00 18,60
Asfaltti. sis.rautoja 15,00 18,60

Teollisuusjätteet

Jätelaji alv 0% alv 24%
Teollisuusjäte (loppusijoitettava) 140,00 173,60
Teollisuusjäte (sisältää hyötyjätettä) 150,00 186,00
Lentotuhka (voimalaitos) 140,00 173,60

Erotuskaivolietteet, hinta €/t

Jätelaji alv 0 % alv 24 %
Hiekanerotuskaivoliete 74,67 92,59
Muu erotuskaivoliete 93,06 115,40

Maa- ja kiviaines, hinta €/t

Jätelaji alv 0 % alv 24 %
Sekalainen maa-aines 140,00 173,60
Pilaantuneet maa-ainekset erillisen hinnaston mukaisesti

Erityisjätteet, hinta €/t

*** Välitöntä peittämistä vaativasta jätteestä veloitetaan haudattavan jätteen peittomaksu.

Jätelaji alv 0 % alv 24 %
Terveydenhuollon jäte *** 389,06 482,43
Erityisjäte *** 180,00 223,20

Vaaralliset jätteet, hinta €/t

*** Välitöntä peittämistä vaativasta jätteestä veloitetaan haudattavan jätteen peittomaksu.

 

Jätelaji alv 0 % alv 24 %
Öljynerotuskaivoliete (nestemäiset) 270,53 335,46
Öljynerotuskaivoliete (kiinteät ja pastamaiset) 595,16 738,00
Asbesti*** 160,00 198,40
Vaarallinen jäte, ryhmä 1 7180,00 8903,20
Laboratoriokemikaalit, elohopea ja tuntemattomat vaaralliset jätteet
Vaarallinen jäte, ryhmä 2 2910,00 3608,40
Aerosolit, maalit, vahat, kiinteät öljyiset jätteet, öljynsuodattimet, liuottimet, pakkasnesteet, hapot/emäkset, lääkkeet, torjunta- ja suoja-aineet sekä muut vaaralliset jätteet
Vaarallisen jätteen vastaanottomaksu 13,92 € / kuorma 17,27 € / kuorma

Muut maksut

*** Välitöntä peittämistä vaativasta jätteestä veloitetaan haudattavan jätteen peittomaksu.
**** Laskutuslisä veloitetaan kaikista viitesiirtolaskuista.
***** Laskutus- ja vuosiraportti ovat maksuttomia. Muista lisäraporteista peritään maksu.

Jätelaji tai palvelu alv 0 % alv 24 %
Punnitusmaksu (jätteentuonnin yhteydessä) 9,49 € / kuorma 11,77 € / kuorma
Punnituspalvelu (ilman jätteentuontia) 15,08 € / krt 18,70 € / krt
Kuorman purkamisen avustaminen konetyönä 65,00 € / h 80,60 € / h
Lajittelu- ja/tai siirtomaksu 100,00 € / kuorma 124,00 € / kuorma
Maksumuistutus 5,00 € / lasku
Haudattavan jätteen peittomaksu *** 21,64 € / kuorma 26,83 € / kuorma
Jäteraportointi ***** 16,23 € / kpl 20,13 € / kpl
Tiliasiakkuuden pika-avausmaksu 20,16 € 25,00 €
Siirtoasiakirjapohja (jäljentävä, 50 kpl/nippu) 30,90 € / nippu 38,32 € / nippu

Pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotto- ja käsittelyhinnat

Maaperää sanotaan pilaantuneeksi, jos siihen on ihmisen toimintojen seurauksena joutunut haitallisia aineita niin, että ne aiheuttavat vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Lataa hinnasto linkistä:

Pilaantuneet maa-ainekset, hinnasto 2019