Neuvonta

Suurten kuormien hinnasto yrityksille

Jätteenkäsittelymaksut 2017, suuret kuormat / raskas kalusto.

  • Loppusijoitettavien jätteiden hinnat sisältävät valtiolle tilitettävää jäteveroa 70 €/tonni.
  • Koko jätekuorma hinnoitellaan siinä olevan kalleimman jätelajin mukaisesti.
  • Kaikista punnittavista jätekuormista veloitetaan punnitusmaksu.
  • Seuraavista jätteistä vaaditaan siirtoasiakirja; vaaralliset jätteet (ent. ongelmajätettä), erotuskaivolietteet, rakennusjätteet, teollisuusjätteet, erityiskäsiteltävät jätteet, puhtaat ja pilaantuneet maa-ainekset.
  • Siirtoasiakirja on saatavissa Mustankorkean internet-sivuilta.

Käsiteltävät jätteet, hinta €/t

* Nuppikuormahinta.
** Maksu kuormista, jotka sisältävät vaarallisia jätteitä tai SE-romua. Lisäksi veloitamme lajittelu- ja siirtomaksun.

Jätelaji alv 0 % alv 24 %
Biojäte 79,97 99,16
Biojäte II-laatu (pakkauksellinen biojäte) 87,82 108,90
Puhdistamoliete Sopimuksen mukaan
Energiajäte 80,00 99,20
Lasi 115,00 142,60
Paperi veloituksetta
Pahvi veloituksetta
Kartonki veloituksetta
Metalli veloituksetta
Risut ja oksat * 17,60 21,82
Puutarhajäte * 25,00 31,00
Tietosuojapaperi 274,86 340,82
Sekajäte 115,00 142,60
Sekajäte sis. vaarallista jätettä tai SE-romua ** 195,00 241,80
Kuivajäte 118,95 147,50

Rakennusjätteet, hinta €/t

** Maksu kuormista, jotka sisältävät vaarallisia jätteitä tai SE-romua. Lisäksi veloitamme lajittelu- ja siirtomaksun.

Jätelaji alv 0 % alv 24 %
Betoni, < 1 m 10,00 12,40
Betoni, > 1 m 15,00 18,60
Betoni, erikoiskappaleet 43,40 53,82
Betoni, < 1 m sisältää tiiltä 25,00 31,00
Tiili 10,00 12,40
Kyllästetty puu 190,00 235,60
Kyllästetyt pylväät ja ratapölkyt 190,00 235,60
Käsitelty puu 30,00 37,20
Käsittelemätön puu veloituksetta
Rakennusjäte, loppusijoitettava 130,00 161,20
Rakennusjäte 115,00 142,60
Kipsijäte 60,00 74,40
Kannot 50,00 62,00
Puunpuru (puhdas) vastaanottomaksu
Asfaltti, < 50 mm 2,00 2,48
Asfaltti, > 50 mm 10,00 12,40
Sekajäte sis. vaarallista jätettä tai SE-romua ** 195,00 241,80

Erotuskaivolietteet, hinta €/t

Jätelaji alv 0 % alv 24 %
Hiekanerotuskaivoliete 74,67 92,59
Muu erotuskaivoliete 93,06 115,40

Maa- ja kiviaines, hinta €/t

Jätelaji alv 0 % alv 24 %
Sekalainen maa-aines 130,00 161,20
Pilaantuneet maa-ainekset erillisen hinnaston mukaisesti

Erityisjätteet, hinta €/t

*** Välitöntä peittämistä vaativasta jätteestä veloitetaan haudattavan jätteen peittomaksu.

Jätelaji alv 0 % alv 24 %
Terveydenhuollon jäte *** 389,06 482,43
Erityisjäte *** 165,92 205,74

Vaaralliset jätteet, hinta €/t

*** Välitöntä peittämistä vaativasta jätteestä veloitetaan haudattavan jätteen peittomaksu.

 

Jätelaji alv 0 % alv 24 %
Öljynerotuskaivoliete (nestemäiset) 270,53 335,46
Öljynerotuskaivoliete (kiinteät) 595,16 738,00
Asbesti*** 140,00 173,60
Muut vaaralliset jätteet kotitalouksille maksuttomia
Muut vaaralliset jätteet yrityksille:
Vaarallinen jäte, ryhmä 1 7180,00 8903,20
Laboratoriokemikaalit, elohopea ja tuntemattomat vaaralliset jätteet
Vaarallinen jäte, ryhmä 2 2910,00 3608,40
Aerosolit, maalit, vahat, kiinteät öljyiset jätteet, öljynsuodattimet, liuottimet, pakkasnesteet, hapot/emäkset, lääkkeet, torjunta- ja suoja-aineet sekä muut vaaralliset jätteet
Voitelu- ja hydrauliöljy (vastaanottomaksu) 13,92 € / kuorma 17,27 € / kuorma

Muut maksut

*** Välitöntä peittämistä vaativasta jätteestä veloitetaan haudattavan jätteen peittomaksu.
**** Laskutuslisä veloitetaan kaikista viitesiirtolaskuista.
***** Laskutus- ja vuosiraportti ovat maksuttomia. Muista lisäraporteista peritään maksu.

Jätelaji tai palvelu alv 0 % alv 24 %
Punnitusmaksu (jätteentuonnin yhteydessä) 9,49 € / kuorma 11,77 € / kuorma
Punnituspalvelu (ilman jätteentuontia) 15,08 € / krt 18,70 € / krt
Kuorman purkamisen avustaminen konetyönä 57,36 € / h 71,13 € / h
Lajittelu- ja/tai siirtomaksu 88,77 € / kuorma 110,08 € / kuorma
Laskutuslisä **** 4,03 € / lasku 5,00 € / lasku
Maksumuistutus 4,03 € / lasku 5,00 € / lasku
Haudattavan jätteen peittomaksu *** 21,64 € / kuorma 26,83 € / kuorma
Jäteraportointi ***** 16,23 € / kpl 20,13 € / kpl
Siirtoasiakirjapohja (jäljentävä, 50 kpl/nippu) 30,90 € / nippu 38,32 € / nippu

Pilaantuneiden maa-ainesten vastaanotto- ja käsittelyhinnat

Maaperää sanotaan pilaantuneeksi, jos siihen on ihmisen toimintojen seurauksena joutunut haitallisia aineita niin, että ne aiheuttavat vaaraa terveydelle tai ympäristölle.

Pilaantuneet maa-ainekset, hinnasto 2017