Neuvonta

Jäteastioiden tyhjennyshinnat Laukaassa 2022

Jäteastioiden tyhjennyshinnat, € / tyhjennys (sis. alv 24%) Laukaan kunnan alueella.

Perusmaksu

Perusmaksu on asuinhuoneistokohtainen vuosimaksu, jonka suuruus määräytyy rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan. Perusmaksulla katetaan muun muassa kotitalouksien vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, hyötykeräyspisteiden ylläpito, jätehuollon tiedotus ja neuvonta sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta.

Rakennustyyppi € / vuosi / asuinhuoneisto
omakoti- ja pientalot, 1-4 huoneistoa 37,20
vapaa-ajan asunto 18,60
asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, 5 huoneistoa tai enemmän 19,84

Kiinteistöltä jäteautoon tyhjennettävät jäteastiat

Sekajäte € / tyhjennys
pinta-astia 120-140 l 6,03
pinta-astia 240 l 7,15
pinta-astia 360-390 l 8,05
pinta-astia 600-660 l 10,27
pinta-astia 600-660 l puristinlaitteella 18,80
syväkeräyssäiliö enintään 0,6 m³ 78,48
syväkeräyssäiliö enintään 0,8 m³ 85,72
syväkeräyssäiliö enintään 1,3 m³ 97,79
syväkeräyssäiliö enintään 2,0 m³ 104,99
syväkeräyssäiliö enintään 3,0 m³ 112,41
syväkeräyssäiliö enintään 5,0 m³ 132,32
muualle tyhjennettäväksi kuljetettava keräysväline, kaikki koot (+ painoon perustuva käsittely- ja punnitusmaksu) 145,39
Biojäte € / tyhjennys
pinta-astia 120-140 l 5,98
pinta-astia 240 l 7,13
sisäsäkki asennettuna pinta-astiaan 1,45
syväkeräyssäiliö enintään 0,6 m³ 78,27
syväkeräyssäiliö enintään 0,8 m³ 88,31
syväkeräyssäiliö enintään 1,3 m³ 101,64
sisäsäkki asennettuna syväkeräyssäiliöön 17,81
Kartonki- ja lasipakkaukset, pienmetalli € / tyhjennys
jäteastia 120-660 l 8,63
kartonkirullakko 10,07
syväkeräyssäiliöt enintään 3,0 m³ (lasi ja metalli) 49,10
syväkeräyssäiliöt enintään 5,0 m³ (kartonki) 69,03
puristinsäiliöt (kartonki) 143,95
Muovipakkaukset € / tyhjennys
pinta-astia 120-140 l 4,91
pinta-astia 240 l 5,84
pinta-astia 360-390 l 6,59
pinta-astia 600-660 l 8,43
pinta-astia 600-660 l puristinlaitteella 12,65
syväkeräyssäiliöt enintään 5,0 m³ 69,03

Lisämaksut

Säkissä tai astian vieressä oleva irtojäte voidaan kuormata jäteautoon normaalin tyhjennyksen yhteydessä. Irtojätteestä perittävä maksu hinnoitellaan 0,25 m³ tarkkuudella.

Irtojäte
sekajäte, m³ 35,01
sekajäte säkissä (150-250 l), €/säkki 9,36
biojäte, kartonki, lasi, metalli tai muovi, m³ 29,18

Siirtomaksu

Asemakaava-alueella jäteautoa ei ajeta yksittäisten omakoti- tai paritalojen tonteille. Jäteastiaa voidaan siirtää tai jätesäkkiä kantaa auton luokse kiinteistön alueella enintään kymmenen metriä ilman lisämaksua. Jokaiselta tämän ylittävältä, alkavalta kymmeneltä metriltä veloitetaan siirtomaksu.

Siirtomaksu € / alkava 10 m
4,36

Avainmaksu

Avainmaksua veloitetaan niiltä kiinteistöiltä, joiden jätetiloihin ei pääse jätteenkuljetuksen yleisavaimella.

Avainmaksu € / vuosi
406,60

Joulukuuset

Joulukuuset kerätään maksutta loppiaisen jälkeen Mustankorkean ilmoittaman aikataulun mukaisesti. Omakoti- ja pientalojen sekä alle viiden huoneiston kiinteistöjen joulukuusten keräyspaikkoina toimivat hyötykeräyspisteet. Yli viiden huoneiston kiinteistöiltä joulukuuset noudetaan kiinteistöjen jätepisteestä. Keräysajan jälkeen kuuset kerätään sekajätteenä ja niistä peritään maksu.

Joulukuuset € / nouto
keräysaikana 0,00
keräysajan jälkeen 6,78

Jätteen nouto tilauksesta

Mikäli jäte noudetaan kiinteistöltä välittömästi asiakkaan pyynnöstä, noudosta laskutetaan jäteauton tuntiveloitus.

Jätteen nouto tilauksesta € / tunti
129,30

Jäteastioiden pesut

Keräysvälineiden pesut tehdään jätehuoltomääräysten mukaisesti ja niistä peritään maksu. Hinta sisältää ylimääräisen tyhjennyksen pesun yhteydessä.

Jäteastioiden pesu € / pesu
jäteastia 120-660 l 16,26
syväkeräyssäiliöt ja muut säiliöt 145,02

Saaressa sijaitseva vapaa-ajan asunto

Vapaa-ajan kiinteistö, joka ei ole kiinteistöittäisen jätehuollon piirissä, kuuluu kunnan jätehuoltojärjestelmään Mustankorkean ylläpitämän sekajätteen keräyspisteen käyttäjänä. Laukaan satamasta tai venevalkamasta osoitetusta jätteenkeräyspisteestä peritään jätemaksu.

Saaressa sijaitsevan vapaa-ajan asunnon jätemaksu laskutetaan kerran vuodessa asunnon haltijalta tai omistajalta. Laskutus perustuu kyseisen kalenterivuoden ensimmäisenä päivänä (1.1.) Mustankorkea Oy:n asiakasrekisterissä oleviin asiakastietoihin. Maksun saaja on velvollinen ilmoittamaan kiinteistön omistajatietojen muutoksista Mustankorkea Oy:lle.

Jätemaksu € / vuosi
32,53

Kotitalouksien suurten jätteiden noutopalvelu

Suurten jätteiden noutopalvelu on tarkoitettu kotitalouksien jäte-erille, jotka eivät kokonsa vuoksi mahdu omaan jäteastiaan. Palvelusta peritään asiakkaalta kuljetusmaksu ja sen lisäksi mahdollinen jätteenkäsittelymaksu. Perumatta jätetystä turhasta noudosta peritään puolet kuljetushinnasta.

Hinnoittelu € / nouto
kuljetusmaksu 59,96
käsittelymaksu (enintään 3,0 m³) 31,00