Mökit

Valitse sopivan kokoiset jäteastiat ja niiden tyhjennysvälit

Mökillä tarvitaan omat jäteastiat vähintään biojätteelle ja sekajätteelle. Jätteen keräysastiat voivat olla myös yhteiset naapurin tai naapurien kanssa. Biojätteen voi halutessaan kompostoida, jolloin kompostoinnista kuuluu tehdä kirjallinen ilmoitus Mustankorkealle.

Mökille sopiva jäteastia on tavallisesti kooltaan 240 litraa. Myös muun kokoiset astiat käyvät. Tärkeintä on kiinnittää huomiota jäteastioiden tyhjennysväleihin ja painorajoihin. Esimerkiksi 240-litrainen jäteastia saa painaa enintään 40 kiloa.

Usein on taloudellisinta ja ympäristönkin kannalta fiksua varata kerralla riittävän suuret jäteastiat, jolloin astian tyhjennysväli voi olla hieman pidempi. Voit muuttaa jäteastioiden tyhjennysvälejä sen mukaan, minkä verran mökillä vietetään aikaa eri vuodenaikoina. Jos mökillä asutaan ympäri vuoden, myös jätehuoltoa tarvitaan vuoden jokaisena kuukautena. Sopivan jäteastian voit ostaa esimerkiksi rautakaupasta tai jätteenkuljetusurakoitsijalta.

Jätehuoltomääräysten mukaiset tyhjennysvälit

 • Biojäteastiat 1 tai 2 viikkoa (poikkeuksena 1.11.–30.4. enintään 4 viikkoa)
 • Sekajäteastiat 1, 2, 4 tai 8 viikkoa

Mökkinaapurien kanssa yhteinen jäteastia?

Kahteen tai useampaan mökkiin on mahdollista hankkia yhteiset keräysastiat (Jätehuoltomääräys, 18 §). Haja-asutusalueella mukana voi olla enintään kymmenen mökkiä ja lisäksi kymmenen vakituisesti asuttua omakoti- tai paritaloa.

Aloita yhteiskeräys tekemällä hakemus Mustankorkealle. Hakemus on uusittava, jos mukaan tulee uusi mökki. Pelkkä ilmoitus Mustankorkean asiakaspalveluun riittää, kun yhteiskeräyksestä eroaa mökkiläinen tai yhteisistä keräysastioista luovutaan kokonaan. Huomioithan, että yhteiskeräysastialla eli ns.kimpalla on oltava isäntä, joka vastaa sen tiedoista ja muutoksista.

Yhteiskeräys onnistuu!

 • Haja-asutusalueella enintään 10 mökkiä tai muuta vapaa-ajan asuntoa. (+ 10 vakiasuttua omakoti- tai paritaloa.)
 • Sijainti lähekkäin saman kulkureitin varrella.
 • Jätehuoltomääräykset täyttävät jäteastiat.
 • Jäteastian sijoitukselle maanomistajan lupa.
 • Vastuuhenkilö, joka hoitaa esimerkiksi laskutuksen ja ilmoitusasiat.

Puhtaat jäteastiat pitävät mökkipihan siistinä

Kaikki bio- ja sekajäteastiat kuuluu pestä vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jäteastioiden siisteydestä kannattaa pitää huolta, koska se kertoo, että mökkiä käytetään ahkerasti. Kun mökki jää tyhjilleen, jäteastiat voi siirtää suojaan, esimerkiksi katoksen alle. Voit huolehtia jäteastioiden pesusta itse tai tiedustella pesupalvelun mahdollisuutta jätteenkuljetusurakoitsijalta.

Huolehdithan myös jäteastioiden ympäristön kunnossapidosta ja sen myötä sekä omasta että jäteauton kuljettajien turvallisuudesta? Jos mökillä asutaan myös talvisin, on jäteastioiden ympäristö hyvä hiekoittaa huolella ja pitää puhtaana lumesta.

Sijoita jäteastiat ajatuksella!

Bio- ja sekajätteen sekä erilaisten hyötyjätteiden keräysastiat voi sijoittaa omalla tontilla varsin vapaasti. Jos jäteastia on toisen tontilla, maanomistajalta on pyydettävä lupa. Myös komposti tai kompostori kuuluu omalle tontille, ja mökkinaapurin rajaan pitäisi olla vähintään neljä metriä. Muussa tapauksessa naapurilta kuuluu pyytää lupa.

Hyvä paikka jäteastialle on tasainen, suhteellisen kuiva ja kantava maa sopivan lähellä kulkuväyliä – ei kuitenkaan kenenkään tiellä. Jäteauton kuljettajien kannalta jäteastia on ystävällistä sijoittaa mahdollisimman lähelle sitä paikkaa, josta jätteet noudetaan. Paras paikka jäteastialle on esteetön kohta maantien tai pihatien varressa. Pitkistä siirtomatkoista peritään lisämaksu.

Merkitse jäteastian omistaja ja käyttötarkoitus

Jäteastioissasi kuuluu olla jätteenkuljettajan nimi ja yhteystiedot. Jos tienvarressa on lähekkäin eri mökkien jäteastioita, on ne hyvä erotella toisistaan esimerkiksi osoitetiedoilla. Myös jätelaji kannattaa merkitä astian kylkeen.

Jäteastioille oma katos?

Jäteastiat voi suojata säältä ja katseilta siistillä katoksella. Jätetilan rakentaminen voi vaatia toimenpideluvan tai ilmoituksen myös taajaman ulkopuolella. Jätekatoksen kuuluu olla paloturvallinen, ja lukittuun tilaan tulisi päästä jätehuollon yleisavaimella.

Jätekatoksen rakentaminen – Mökkiläisen vastuulla

 • Toimenpideluvan hakeminen (jos jätekatos on haja-asutusalueella kooltaan vähintään 20–50 m²)
 • Ilmoituksen tekeminen (jos jätekatos on haja-asutusalueella kooltaan vähintään 4–20 m²)
 • Jätekatoksen ja sen ympäristön puhtaanapito
 • Riittävä valaistus
 • Tarvittaessa ilmanvaihto ja pesumahdollisuus viemäröinteineen.