Ajankohtaista

Biokaasun kasvanut kysyntä on aiheuttanut toimitusvaikeuksia

Mustankorkean biokaasun käyttö liikennepolttoaineena on kasvanut viime vuosina vauhdilla. Parissa vuodessa myynti on jopa kaksinkertaistunut. Kasvaneen kysynnän vuoksi Mustankorkealla on ollut ajoittain ongelmia biokaasun jakelussa, eivätkä kaasuautoilijat ole välttämättä saaneet asemilta aina täyttä tankillista.

09.

syyskuu

2021

09.09.

Päivi Peltola

viestinnän suunnittelija

Biokaasun kysyntä on kasvanut niin paljon, että Mustankorkealla on ollut ajoittain vaikeuksia tuottaa riittävästi jalostettua biokaasua. Myös ajoittaiset tekniset ongelmat sekä kesällä olleet, jo korjatut maksukorttiongelmat ja jätekeskuksen infran parantaminen ovat vaikeuttaneet kaasun jakelua.

–  Biokaasun menekin kasvu on päässyt jopa hieman yllättämään meidät. Käsissämme on positiivinen ongelma, kun tällä hetkellä lähes kaikki kaasu myydään, mitä pystytään tuottamaan. Tavoitteemme on saada tuotanto mukautumaan kysynnän vaihteluun, etenkin huippukulutuspäiviin. Biokaasun kysyntä saattaa vaihdella arkipäivisin 15–20 prosenttia, kertoo Mustankorkean toimitusjohtaja Esko Martikainen.

Seppälän tankkausasemalle on viime päivinä jouduttu viemään vajaita kontteja, jolloin kaasun määrä kontissa pienenee nopeasti ja kaasukompressori on käynnissä jatkuvasti.

– Jos esimerkiksi useampi jäte- tai linja-auto käy peräjälkeen tankkaamassa, ei kaasukompressori pysty nostamaan painetta nopeasti, vaikka kaasua olisikin kontissa. Tällöin henkilöautoasiakas ei välttämättä saa heti raskaan kaluston jälkeen täyttä tankillista.

 

Mustankorkea pyrkii tasaamaan biokaasun kulutushuippuja väliaikaisesti hankkimalla kaasua muualta. Myös pidempiin tuotantokatkoksiin varaudutaan tekemällä yhteistyötä muiden kaasuntuottajien kanssa. Näin kaasua saadaan tarvittaessa myyntiin lyhyellä 1–2 vuorokauden varoajalla.

– Tekniset ongelmat aiheuttavat myös harmittavia katkoksia biokaasun jakeluun. Biokaasun jakelussa pienetkin ongelmat voivat aiheuttaa tankkausaseman sulkemisen varotoimenpiteenä. Tämä puolestaan aiheuttaa sen, että lyhytaikaisia sulkuja on useammin kuin tavanomaisilla tankkausasemilla, Martikainen kertoo.

Tällä hetkellä Mustankorkean biokaasulaitoksen neljästä reaktorista yksi on huoltoseisokissa. Neljännen reaktorin saanti uudelleen toimintaan auttaa tuottamaan enemmän kaasua per jätetonni eli nostaa tuotannon kapasiteettia. Myös kaasun jalostusastetta pyritään nostamaan prosesseja optimoimalla.

– Kun saamme neljännen reaktorin käyttöön syksyn aikana ja nostettua jalostetun kaasun määrää, saamme lisättyä myös myytävää kaasua, Martikainen sanoo.

09.

syyskuu

2021

Päivi Peltola

viestinnän suunnittelija