Ajankohtaista

Kevät toi kelirikon

Kelirikkoaika on jälleen käsillä, kun talvi on kääntynyt kevääksi. Jos tielle joudutaan asettamaan painorajoitus estämään tien vaurioitumista, täytyy tämä huomioida myös jätekuljetuksissa. Jäteastian voi myös tarvittaessa siirtää.

Jäteauto painaa kuormattuna yli 20 tonnia. Mikäli tiellä on kelirikkoaikaan painorajoitus, ei jäteauto välttämättä pääse tyhjentämään jäteastiaa.

20.

huhtikuu

20.04.

Päivi Peltola

viestinnän suunnittelija

Kelirikko on teiden keväinen ja osin myös syksyinen ongelma. Kelirikon vaivaamille teille voidaan joutua asettamaan painorajoituksia estämään teiden rikkoutumista ja turvaamaan välttämättömät ajot.

Jäteastioita voi väliaikaisesti siirtää painorajoitusmerkin sallitulle puolelle, jos niille löytyy turvallinen ja tyhjennykseen soveltuva paikka. Siirrosta ja jäteastian uudesta paikasta tulee tällöin ilmoittaa Mustankorkealle.

Painava jäteauto ei voi ajaa painorajoitetulle tielle ilman yksityistiekunnan puheenjohtajan allekirjoittamaa kirjallista lupaa. Luvan voi antaa esimerkiksi täällä. Viestissä tulee mainita, mitä tiekuntaa ja mitä teitä ajolupa koskee, ja onko se voimassa toistaiseksi vai esimerkiksi tämän kevään. Asiakkaiden kannattaa muistaa ja huomioida, että erikoisluvan antaessaan tiekunta ottaa myös vastuun tielle mahdollisesti aiheutuvista vaurioista. Myös silloin, jos jäteautolle aiheutuu vaurioita johtuen tien pettämisestä auton alta, on tienpitäjä vastuussa autolle aiheutuneista vaurioista ja/tai hinauskustannuksista.

Vaikka kelirikkoiselle tielle olisi annettu lupa ajaa, päätöksen tekee viimekädessä kuljettaja. Jäteauton kuljettajalla on myös oikeus kieltäytyä ajamasta huonokuntoista tietä, vaikka asiakas olisi antanutkin siihen luvan.

Jos jäteastiaa ei päästä tyhjentämään kelirikon vuoksi, ei siitä mene asiakkaalle laskua, mikäli painorajoitus koskee yleistä tietä joko osittain tai kokonaan. Jos jäteastiaa ei päästä tyhjentämään asukkaan pihassa olevan kelirikon vuoksi, lähtee siitä asiakkaalle lasku, vaikka tyhjennystä ei olisikaan pystytty tekemään. Tällöin asiakkaan tulee huolehtia jäteastiansa joko tien varteen tai pihatie kuntoon.

20.

huhtikuu

Päivi Peltola

viestinnän suunnittelija