Ajankohtaista

Ei huolta haitta-ainejäämistä - Mustankorkean multa on tutkitusti turvallista

Jätevedenpuhdistamon liete on kompostoituna turvallinen raaka-aine käytettäväksi kasvualustojen valmistuksessa. Tämä selviää Mustankorkean teettämästä tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin yleisimpien Suomessa käytettyjen lääke- ja huumausaineiden sekä muiden yleisimpien haitta-aineiden pitoisuuksia jäteveden puhdistamon lietteessä sekä sen kompostikäsittelyn eri vaiheissa ja valmiissa mullassa.

25.

marraskuu

25.11.

Petra Thurén

Mustankorkea käsittelee kompostoimalla noin 15 000 tonnia jätevedenpuhdistamon lietteitä vuosittain. Valmis komposti hyödynnetään mullan valmistuksen raaka-aineena.

Julkisuudessa on käyty keskustelua jäteveden ja jätevesilietteiden sisältämistä haitta-ainejäämistä ja niiden vaikutuksista esimerkiksi kasvualustoihin. Mustankorkealla aiheeseen suhtaudutaan vakavasti, sillä tuotteiden laatu ja turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Mullan valmistus perustuu tutkittuihin raaka-aineisiin, niistä kehitettyihin ja testattuihin resepteihin sekä omavalvonnan mukaisiin tarkkailuanalyyseihin.

Osana tuotekehitystä ja laadunvalvontaa Mustankorkea on teettänyt selvityksen, jossa tutkittiin lääke- ja huumausaineiden sekä yleisempien muiden haitta-aineiden pitoisuuksia lietekompostin eri käsittelyvaiheissa sekä valmiissa Omapiha Nurmikkomullassa.

”Mahdollisia haitta-ainejäämiä pelätään, ja esimerkiksi Euroopassa elintarviketeollisuudessa on jopa kielletty lieteperäisten lannoitteiden ja multatuotteiden käyttö viljelyssä. Mustankorkea on oman alueensa suurin mullanvalmistaja. Nyt voimme todeta, että kasvualustamme ovat näiltä osin turvallisia ja tutkittuja”, kertoo Mustankorkean ympäristö- ja kehityspäällikkö Kai Sormunen.

Selvityksen toteutti suunnittelu- ja konsultointitoimisto Ramboll Finland Oy. Tutkimustulokset osoittavat, että näytteiden pitoisuudet alittivat olemassa olevat viitearvot niin raaka-aineissa kuin valmiissa mullassa.

”Tämä tarkoittaa sitä, että jätevedenpuhdistamon liete on kompostoituna turvallinen raaka-aine käytettäväksi mullan valmistuksessa” Sormunen summaa.

Mustankorkean ja Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n yhteistyö on jatkunut jo pitkään ja lietteiden käsittely kompostoimalla on vakiintunut osa paikallista jätehuoltoa.

”Saamme näin varmistettua puhdistamolietteen jatkokäytön ja jalostuksen korkealuokkaiseksi mullaksi paikallisesti ja ympäristöystävällisesti. Mahdollisista haitta-ainejäämistä teetetty selvitys varmentaa ja vahvistaa käsitystämme entisestään”, toteaa yhtiön toimitusjohtaja Petri Tuominen.

Kompostikäsiteltyä puhdistamolietettä käytetään Mustankorkealla pihan- ja maanrakennukseen tarkoitetuissa multatuotteissa. Syötävien kasvien kasvualustaksi suositellaan Omapiha Istutusmultaa, jossa raaka-aineena käytetään biojätteistä valmistettua kompostia. Kaikki Mustankorkean multatuotteet ovat Ruokaviraston hyväksymiä ja täyttävät kaikilta osin lainsäädännön vaatimukset.

25.

marraskuu

Petra Thurén