Ajankohtaista

Biojätteen tyhjennysväleissä alkaa talviaika

Omakotiasujat huom! Jos olet tilannut biojäteastialle kahden viikon välin kesäajalle ja neljän viikon välin talviajalle, talvirytmi alkaa näillä hetkillä. Siirtymä tapahtuu vaiheittain ja osalla kiinteistöistä on jo siirrytty harvempaan tyhjennysrytmiin, alueesta ja ajoreitistä riippuen.

Biojäte jäätyy helposti vaihtelevalla talvisäällä. Laita jäteastiaan mahdollisimman kuivaa biojätettä ja pakkaa se esimerkiksi sanomalehteen tai biohajoavaan pussiin.

 

 

30.

lokakuu

30.10.

Petra Thurén

Biojäteastian tyhjennykset on mahdollista sopia niin, että kesäaikaan tyhjennys tapahtuu kahden viikon välein ja talviaikaan (1.11.-30.4.) harvennetusti neljän viikon välein.

Rytmin vaihdos tapahtuu loka-marraskuun vaihteessa, riippuen edellisestä ja seuraavasta ajoreitin mukaisesta tyhjennyksestä.

Keväällä tyhjennysväli muuttuu takaisin kahteen viikkoon automaattisesti.

30.

lokakuu

Petra Thurén