Ajankohtaista

Jyväskylässä alkaa kompostointiselvitys

Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelu toteuttaa yhteistyössä Jyväskylän seudun jätelautakunnan ja Mustankorkea Oy:n kanssa selvityksen biojätteen kiinteistökohtaisen kompostoinnin nykytilanteesta. Selvityksen tavoitteena on korjata puutteita, ohjeistaa oikeanlaiseen kompostointitekniikkaan ja parantaa täten biojätteen kierrätystä ja hyötykäyttöä.

11.

kesäkuu

11.06.

Petra Thurén

Selvitystyötä tehdään Jyväskylässä, Jyskän, Halssilan, Holstin, Ritopohjan ja Palokan asuinalueilla kesän aikana. Selvitystyö toteutetaan kiinteistökäynnein ja se on kiinteistönomistajille maksutonta.

Selvitystyön totettaa Jyväskylän kaupungin ympristönsuojelun henkilö pääasiassa kesä-elokuun aikana. Käynnillä tarkastetaan kiinteistön kompostorin ominaisuudet, kuten malli ja vaadittavat eristykset. Kiinteistön omistajan ei tarvitse olla paikalla kompostoriselvityksen aikana. Selvityksen piiriin valikoituneiden asuinalueiden asukkaita tiedotetaan vielä tarkemmin kirjeitse ennen varsinaista kiinteistökäyntiä. Ensimmäiset käynnit on tarkoitus tehdä ennen juhannusta.

Biojätteen erilliskeräys ja kompostointi

Jyväskylän seudulla kaikilla asuinkiinteistöillä on ollut biojätteen erilliskeräysvelvoite jo parikymmentä vuotta. Asukkaat voivat valita tavan, jolla he käsittelevät taloudessaan syntyvät biojätteet.

Vaihtoehtoina ovat oma tai naapureiden kanssa yhteinen biojäteastia tai biojätteen kompostointi. Biojätteen hyvä lajitteluaste vähentää polttoon kuljetettavan sekajätteen määrää ja painoa, ja siten vähentää jätteen kuljetuksesta aiheutuvia kustannuksia ja ympäristövaikutuksia.

Erilliskerätty biojäte saadaan hyötykäyttöön Jyväskylän seudulla Mustankorkean jätekeskuksen biokaasu- ja kompostointilaitoksissa. Kiinteistökohtaisella kompostoinnilla biojätteet saadaan hyötykäyttöön suoraan omalla pihalla, esimerkiksi kukkapenkkien kasvualustana.

Kompostorin kuntoon tulee kiinnittää huomiota ja huolehtia, että se on suljettu, jyrsijäeristetty ja hyvin ilmastoitu, eikä siitä saa aiheutua ympäristö- tai terveyshaittaa. Ympärivuotisessa käytössä kompostorin on lisäksi oltava lämpöeristetty.

11.

kesäkuu

Petra Thurén