Ajankohtaista

Muovinkeräyskokeilusta lupaavia tuloksia

Yli kaksisataa vapaaehtoista taloyhtiötä aloitti puoli vuotta sitten muovipakkausten lajittelun Mustankorkean järjestämässä kokeilussa. Nyt päättymässä oleva pilottijakso on sujunut hyvin ja muovipakkauksia on kerätty lähes tavoitteiden mukaisesti.

15.

huhtikuu

15.04.

Petra Thurén

Marraskuussa alkaneeseen muovipakkausten keräyskokeiluun osallistui 226 jyväskyläläistä taloyhtiötä. Mukaan otettiin yli 20 huoneiston kiinteistöjä rajatulta alueelta, jotta kokeilusta saatiin logistisesti järkevä. Muutama taloyhtiö jättäytyi pois kokeilusta pian alun jälkeen.

Kokeilun aikana muovipakkauksia kertyi keskimäärin parikymmentä kiloa kuukaudessa taloyhtiötä kohden. Joulun ja vuodenvaihteen aikaan määrä oli suurempi, kun taas kevättä kohti määrä on hieman notkahtanut. Kerätyn jätteen laatu on koko ajan ollut kierrätyskelpoista.

”Jätteenkuljettajilta saadun palautteen perusteella muoviastioissa on ollut hyvin harvoin sinne kuulumattomia jätteitä. Kerätty muovi on toimitettu Mustankorkealta jatkokäsittelyyn Uusiomuovi Oy:lle, josta myöskin on saatu positiivista palautetta. Tämä kertoo siitä, että vapaaehtoisesti mukaan halunneissa taloyhtiöissä asukkaat ovat sitoutuneet annettuihin lajitteluohjeisiin erinomaisesti”, sanoo Mustankorkean kuljetusvastaava Terttu Nyberg.

Pilottijakso päättyy huhtikuun lopussa, mutta muovipakkausten keräys jatkuu kokeilussa mukana olleissa taloyhtiöissä. Jatkosta ja muovinkeräyksen laajentamisesta päättää Jyväskylän seudun jätelautakunta.

”Käymme yhdessä läpi, miten ja millä edellytyksillä muovipakkausten keräys tuodaan taloyhtiöihin. Tässä vaiheessa emme voi ottaa uusia, halukkaita kiinteistöjä mukaan muovinkeräykseen, sillä jatko vaatii viranomaisen päätöksen ja kuljetusten kilpailuttamisen”, Nyberg kertoo.

15.

huhtikuu

Petra Thurén