Ajankohtaista

Jätemaksut yhtenäistyvät Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa

Jätehuollon palvelujen maksurakenne muuttuu vuoden alussa Mustankorkea Oy:n toimialueen neljässä kunnassa. Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa otetaan käyttöön yhteinen jätehuollon perusmaksu sekä samansuuruiset jätteenkäsittelymaksut. Yksittäisen asiakkaan kannalta jätehuollon kustannukset muuttuvat hyvin vähän.

29.

marraskuu

29.11.

Mustankorkea

Petra Thurén

Perusmaksu ei vuositasolla kasvata jätehuollosta perittävää kokonaissummaa, sillä sekajätteen käsittelymaksua lasketaan vastaavasti vähintään 30 prosenttia. Muutoksia on luvassa siihen, miten maksua peritään kiinteistöjen välillä. Perusmaksu on kiinteistön tyypistä ja käyttötarkoituksesta riippuen noin 18-38 euroa vuodessa.

Uudistuksella pyritään ensisijaisesti takaamaan kuntalaisten tasaveroinen asema asuinpaikasta riippumatta ja varmistamaan maksujen oikeudenmukainen kohdentuminen.

”Kotitaloudet ja kiinteistöjen haltijat maksavat tällä hetkellä samoista palveluista eri hinnan sen mukaan, missä kunnassa koti sijaitsee. Tilanne ei ole reilu asukkaiden kannalta. Sillä ei saa olla väliä, missä jäte syntyy”, Jyväskylän kaupungin palvelupäällikkö ja seudullisen jätelautakunnan
esittelijä Kari Ström toteaa.

Perusmaksulla tuotetaan kotitalouksille tarkoitettuja jätehuoltopalveluita, kuten vaarallisten jätteiden keräys ja käsittely, hyötykeräyspisteiden ylläpito, tiedotus ja neuvonta sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Jätteiden kuljetusmaksut säilyvät toistaiseksi kuntakohtaisina eri kuljetusjärjestelmien vuoksi.

Jyväskylässä ja Muuramessa niin pientaloasukkaan kuin taloyhtiönkin jätelaskussa perusmaksu näkyy omana rivinään, vuoden jokaiselle laskulle jaettuna. Laukaassa ja Toivakassa perusmaksu laskutetaan yhdellä erillisellä laskulla. Laskutuksesta vastaa jätehuollon palvelutehtävistä
huolehtiva Mustankorkea Oy.

Perusmaksu otetaan käyttöön 1.1.2019. Jyväskylän seudun jätelautakunta on valmistellut maksurakenteen uudistusta syksyn aikana ja luonnos on ollut julkisesti nähtävillä ja lausunnoilla kunnissa. Lautakunta päätti asiasta kokouksessaan 28.11.2018.

29.

marraskuu

Mustankorkea

Petra Thurén